Snart kan vi dyrke muskelprotein til mat ved hjelp av bioreaktor. Foto/cc: Kjell Merok/Nofima

GrowPro

Sustainable bio-production of animal proteins for human consumption

 Råvare og prosess  

I dette prosjektet vil vi utvikle nyskapende teknologi for å produsere muskelproteiner til mat på en ny og miljøvennlig måte, ved hjelp av bioreaktorer i stedet for tradisjonelle husdyr.

Tidspunkt:1. april 2018 – 31. mars 2022
Finansiering:Norges Forskningsråd, Bionær del 2
Samarbeid:Maastricth University, NTNU, Nortura AS, Norilia AS, MosaMeat D.V.
Kontaktperson
Portrettbilde av Sissel Rønning

Etterspørselen etter kjøtt og animalsk protein er stor og økende. Dessverre bidrar kjøttproduksjonen vesentlig til klimagassutslipp, avskoging og overforbruk av land- og vannressurser. Kjøttindustrien er derfor på utkikk etter nye og mer miljøvennlige måter å produsere kjøtt og animalske proteiner på. En helt ny og mulig løsning på problemet er å dyrke levende muskelceller fra storfe ved bruk av bioreaktorer, helt uavhengig av dyreproduksjon. Optimistiske overslag anslår at det kan være mulig å produsere 10 000 kg kjøtt fra så lite som 1 g muskelprøve, og dermed kan antallet kyr reduseres betydelig.

I 2013 kunne man for første gang smake en ekte burger, dyrket i laboratoriet av Professor Mark Post ved Universitetet i Maastricht. Denne burgeren, som kostet 2,8 mill norske kroner å produsere, viste at det går an å dyrke kjøtt i laboratoriet. Utfordringen nå er å få til storskalaproduksjon som både er billig, miljøvennlig og effektiv, med et sluttprodukt som kan brukes direkte til mat.

 Mål: Vi vil utvikle banebrytende teknologi for bærekraftig produksjon av muskelproteiner til mat

Vi vil oppnå dette ved å:

  • Dyrke levende muskelceller fra storfe i stor skala ved hjelp av bioreaktorer
  • Utnytte bi-produkter fra næringsmiddelindustrien i denne prosessen
  • Kartlegge funksjonelle og ernæringsmessige egenskaper til proteinene i matvarer

Prosjektet vil danne grunnlaget for industriell dyrking av muskelproteiner til mat og derved bidra til å løse framtidens proteinbehov. Det vil øke næringens omdømme ved å vise at de jobber innovativt og fremtidsrettet, og tillegg har prosjektet et stort miljøpotensiale, både ved at bruken av storfe reduseres og at bi-produkter fra matindustrien blir brukt til nye formål.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter