Ønsker du bedre oversikt over hva som skjer i kampen mot matkriminalitet? Nofima vært med på å utvikle en nettside som samler forskningsresultater og nyheter om matjuks fra hele verden.

Sist oppdatert

Publisert

 

Les på engelsk

Mange husker da nyheten sprakk om at billig hestekjøtt ble brukt i stedet for kjøtt fra storfe i lasagne og andre matvareprodukter solgt i Norge og Europa. Skandalen skapte sterke reaksjoner, men på tross av strenge lover og regler oppdages lignende forsøk på matkriminalitet med jevne mellomrom.

Matkriminalitet er et temaområde som favner bredt. Det kan blant annet omfatte feil kvalitetsmerking på et produkt, misvisende informasjon om produktets opprinnelsessted og utelatelse av informasjon om ingredienser.

– Noe matsvindel gjør at kvaliteten på produktet blir dårligere, men fortsatt spiselig. Annet juks kan i verste fall være helseskadelig for forbrukerne, sier Patrick Berg Sørdahl, forsker ved matforskningsinstituttet Nofima.

Internasjonalt samarbeid

Sørdahl mener at en globalisert matindustri krever en samlet internasjonal innsats for å avdekke og informere om matkriminalitet.

– Ta ferdigprosessert mat som eksempel. Ofte inneholder det ingredienser fra flere land. Det gjør at nyheter om matsvindel i ett land kan være høyaktuelle for oss andre, sier han.

Derfor har forskere og representanter fra tolv europeiske land gått sammen om å lage nettstedet FARNHub (Food Authenticity Research Network Hub). Arbeidet er en del av det EU-finansierte nettverksprosjektet «Authent-Net», hvor deltakerne har betydelig ekspertise på området mat og opprinnelse.

Fyller et tomrom

Formålet med prosjektet er å gjøre det enkelt for forskere og institusjoner å orientere seg raskt om hva som finnes av pågående og avsluttet forskning om matkriminalitet. Nettsiden er likevel tilgjengelig for alle, men skal i første omgang samkjøre informasjonsstrømmen om matkriminalitet fra forskning og troverdige kilder.

Sørdahl mener nettstedets funksjon fyller et tomrom.

– Det finnes lokale og nasjonale databaser, men FARNHub gir en global oversikt som er tilgjengelig for alle. I tillegg samler den informasjon som den enkelte tidligere måtte oppdage alene, sier han.

«Matjuksjeger»

For å innhente informasjon bruker nettstedet en såkalt søkerobot. Den er innmatet med utvalgte ord og uttrykk som ofte brukes om matkriminalitet.

– Man kan vel kalle det for en «matjuksjeger». Akkurat nå jakter den på 44 ulike engelske ord og uttrykk som er vanlige i forbindelse med omtale av matkriminalitet, sier Sørdahl.

Artiklene som flagges kan omhandle alt fra restauranter som er kontrollert etter mistanke om matjuks, til alvorlige funn på bruk av helseskadelige stoffer i matproduksjonen. Søkeroboten fôrer en database kontinuerlig med forskningsresultater og nyheter fra hele verden.

– Når den får treff sendes artikkelen til oss. Så sjekker vi om funnet er relevant før det publiseres.

Lærer underveis

Programvaren lærer dessuten underveis når saker godkjennes eller forkastes.

– I starten bommet den på rundt halvparten av artiklene, men i løpet av kun tre måneder var den oppe på 80 prosent. Nå finner den daglig mellom fem og ti ulike saker som den varsler om, sier Sørdahl.

Nofima-forskeren håper prosjektet kan bidra til en mer kollektiv internasjonal innsats blant forskere for å avdekke forskjellige former for matkriminalitet.

Se selv!

Nettstedet holder oversikt over nyheter, forskningsprosjekter og publikasjoner om matkriminalitet over hele Europa. Velg fra menyen hva du vil undersøke.

FARNHub (wallonie.be)

Kontaktperson