Gå til hovedinnhold

Lene Øverby

Jeg jobber som ingeniør under avdelingen råvare og prosess på Nofima. Har jobbet her siden 2015 og mitt fagområdet er kjøtt, med ansvar for pølsemakeriet her på Ås. Mine arbeidsoppgaver…

Ingunn Berget

Jeg har jobbet i Nofima siden 2012 og har multivariat analyse som mitt fagområde. Jeg jobber mest innenfor områdene sensometri (data analyser relatert til sensorikk og fobruker forskning), textmining og…

Petter Vejle Andersen

Jeg er ansatt i Nofima som postdoc og forsker i avdelingen Råvare og prosess på Ås. Jeg fullførte doktorgradsutdanningen ved NMBU i 2018 hvor jeg jobbet med spektroskopiske metoder for…

Rune Rødbotten

Jeg er ansatt som forsker i avdeling Råvare og Prosess hvor jeg hovedsakelig jobber med å forstå hva som avgjør kvaliteten av rødt kjøtt. Forståelse av hvilke faktorer som påvirker…

Mona Elisabeth Pedersen

Jeg er forsker innen området råvare og prosess, og har jobbet her siden 2006. Forskningsområde mitt er ekstracellulær matriks (ECM) biologi- og jeg har lang forskererfaring innen ulike bindevevsproblemstillinger som;…

Sissel Rønning

Jeg er en forsker med erfaring fra bioteknologi, matforskning og medisinsk forskning med stor interesse og engasjement for vitenskap. I dag jobber jeg som forsker ved Nofima AS, hvor jeg…