Gå til hovedinnhold

Vibeke Høst

Jeg er senioringeniør i avdeling Råvare og Prosess og har jobbet her siden 1993. Jeg er utdannet Bioingeniør fra Rikshospitalet og jobbet ved avdeling for Patologi på Rikshospitalet tidligere. Jeg…

Nils Kristian Afseth

Jeg er seniorforsker i Nofima og jobber med utvikling og bruk av hurtige spektroskopiske analysemetoder for måling av mat og matkomponenter. Jeg har stor interesse for teknikker som Infrarød og…

Eva Veiseth-Kent

Jeg er forskningssjef ved avdeling Råvare og prosess i Nofima, og har jobbet i Nofima siden 2005, først som forsker og nå som forskningssjef siden 2019. Som forskningssjef har jeg…

Tormod Næs

Jeg har en doktorgrad i statistikk fra Universitet i Oslo. Mitt forskningsfelt dekker både metodeutvikling og applikasjoner innenfor flere områder; de viktigste områdene er spektroskopi, prosessoptimalisering, produktutvikling og sensorikk. De…

Karen Wahlstrøm Sanden

Jeg jobber som laboratorieleder i området råvarekvalitet og prosessoptimalisering på Nofima. Jeg er utdannet Matteknolog fra Høgskolen i Sør-Trøndelag og har en mastergrad i matvitenskap fra NMBU. Jeg har jobbet…

Ingrid Måge

Jeg er seniorforsker i Nofima, og her har jeg jobbet siden 2008. Mine fagområder er multivariat dataanalyse og forsøksplanlegging. I mitt forskningsarbeid fokuserer jeg på multiblokk-metoder (eller «data fusion») og…

Ellen F. Mosleth

Biografi Ellen Færgestad Mosleth *) My focus in research is data analysis of complex data - particularly relating to "functional genomics" which includes the study of the paths from genes,…

Solveig Le Divenah

Jeg er Administrasjonskoordinator tilknyttet avdelingen Råvare og Prosess. Blant mine arbeidsoppgaver er administrering av: Prosjekter (økonomioppfølging, prosjektavtaler, rapportering), Kurs og temadager, Nasjonale og internasjonale konferanser samt workshops.

Tom Christen Johannessen

Jeg er utdannet pølsemakermester og næringsmiddeltekniker med erfaring fra kjøttproduksjon, fiskematproduksjon og har flere år i dagligvaren som ferskvaresjef. Jeg er hoveddommer i NM kjøttprodukter, hvor jeg har lang erfaring…