Gå til hovedinnhold

Tor Andreas Samuelsen

Jeg er ansatt som seniorforsker i Nofima. Jeg arbeider her innen områdene fôr- og næringsmiddelteknologi, fysisk, kjemisk og reologisk karakterisering av ingredienser relatert til ekstrudering, utvikling av nye fôringredienser og…

Sissel Albrektsen

Jeg er ernæringsbiolog og jobber som seniorforsker i Nofima. Mine forskningsområder er fiskerernæring og prosessering av marint restråstoff. Jeg har faglig bakgrunn innen mikronæringsstoffer (vitaminer, mineraler), og har ellers bred…

André Sture Bogevik

Jeg er forsker i gruppen Ernæring og fôrteknologi under Akvakulturdivisjonen i Nofima. Har vært ansatt i Nofima siden våren 2012, og jobbet de første årene med å tilrettelegge fôrproduksjoner ved…

Bjarne Hatlen

Jeg er seniorforsker i Ernæring og fôrteknologi i Nofima. Her arbeider jeg med ulike temaer innen praktisk ernæring, slik som fôrformulering, råvareevaluering og proteinutnyttelse, hovedsakelig på laks. I de senere…

Gerd Marit Berge

Eg er ansatt som seniorforskar i faggruppa Ernæring og fôrteknologi i Nofima. Eg har lang erfaring med laksefisk, men har også erfaring med andre arter. Arbeidsområde har vore forskjellige tema…

Jens-Erik Dessen

Arbeider som forsker i avdelingen for ernæring og fôrteknologi. Jobber mye med storskala-forskning innen ernæring og produksjonsbiologi for laks og ørret. Innehar det forskningsfaglige ansvaret for Nofima sine FoU-tillatelser som…