Gå til hovedinnhold

Turid Synnøve Aas

Jeg er forsker i faggruppen Ernæring og fôrteknologi og har doktorgrad i ernæring. Min ekspertise som forsker inkluderer flere ulike tema innen fôr og ernæring, hovedsakelig for laksefisk. Jeg jobber…

Åge Oterhals

Jeg er ansatt som seniorforsker i Nofima. Mine hovedinteresser er innen områdene marin og industriell bioteknologi, fôrteknologi, prosessoptimalisering og effekt av prosessbetingelser på produktkvalitet. Nåværende forsknings¬aktivitet inkluderer kjemisk/fysisk karakterisering av…

Maria Eleni Kokkali

Jeg er en ung forsker som har jobbet i Nofima siden 2018. Forskningsfeltet mitt er fiskeernæring, og i de siste årene har jeg jobbet med ny utnyttelse av råvarer for…

Gunhild Haustveit

Eg jobbar med metodeutvikling og analysering. Eg jobbar for det meste med CT skanning og rheologi. Eg er utdanna kjemiingeniør med spesialisering innan miljøteknologi (HVL) og eg har ein master…

Merethe Nyland

Jeg jobber som Administrasjonskoordinator for avd. Ernæring og Fôrteknologi og Avl og Genetikk, men bistår også resten av Akva-divisjonen som sitter på Ås. Mine arbeidsoppgaver består i å bistå avdelingene…

Lars Thoresen

Som forsker i avdeling Ernæring og Fôrteknologi har jeg en variert arbeidsdag, men prosessering og fraksjonering av biomasse er gjengående tema. I min tid i Nofima har jeg blant annet…