Gå til hovedinnhold

Anne Marie Langseter

Jeg har studert syntetisk organisk kjemi ved NMBU. Her på Nofima arbeider jeg med å kvantifisere og karakterisere fett relatert til fisk.

Marianne Vaadal

Jeg er utdannet bioingeniør og har senere tatt en mastergrad i Bioteknologi på NMBU .Nå jobber jeg som senioringeniør ved Akva Lab Ås. Mitt hovedfokus skal være mikroskopi og cellearbeid,…

Ragnhild Stenberg Berg

Jeg jobber som senioringeniør i Tromsø ved Divisjon Akvakultur i avdelingen Akvalab. I Nofima har jeg jobbet siden 2016, både på laboratoriene på Ås og i Tromsø. Hovedfokuset ved mitt…

Tonje Kristin Vikan

Jeg jobber som Senioringeniør ved Nofima AkvaLab Sunndalsøra. Jobben min består i prøvepreparering og analysearbeid av ulike prøver. Prøvematerialer som vi jobber med i laboratoriet kan være vannprøver, fiskeprøver (hel…

Vibeke Voldvik

Ansvarlig ingeniør for AKVA-lab sitt cellelaboratorium ved lokasjon Ås, siden 2017. Utfører celleisoleringer og celleforsøk i samarbeid med forskerne (hovedsakelig for avdelingene "Fôr og Ernæring" og "Fiskehelse"), og påfølgene analyser…