Utdannet fiskehelsebiolog og jobber nå primært med histologi, herunder manuell scoring av ulike vev og utvikling av algoritmer for histologisk analyser. I tillegg er jeg involvert i planlegging og gjennomføring av ulike fiskeforsøk.

+47 900 45 477

+47 77 62 90 34

E-post

Tromsø

Akvalab

Cristin Se publikasjoner i Cristin