Jeg har jobbet som senioringeniør ved Nofima AkvaLab Sunndalsøra siden år 2020.

Jobben min består i prøvepreparering og analysearbeid av ulike prøver. Prøvematerialer som vi jobber med i laboratoriet kan være vannprøver, fiskeprøver (hel fisk eller deler av fisk), fiskefôr, nye råvarer til fiskefôr eller blodprøver fra fisk.

Jeg har en bachelor i bioteknologi fra Høgskolen i Hedmark.

+47 952 45 921

+47 71 40 01 07

E-post

Sunndalsøra

Akvalab