Her på Nofima arbeider jeg med å kvantifisere og karakterisere fett relatert til fisk.

Jeg har studert syntetisk organisk kjemi ved NMBU.

+47 452 77 953

+47 64 97 04 56

E-post

Ås

Akvalab

Cristin Se publikasjoner i Cristin