Jeg er kvalitetssjef i Nofima. Dette innebærer arbeid med kvalitetspolitikk og –strategi, følge opp fokusområder for kvalitet, internrevisjoner og bidra i interne forbedringsprosesser. Jeg er også ansvarlig for kvalitets- og forbedringssystemet i Nofima. Jeg er utdannet næringsmiddelkandidat fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, og har hovedfag og doktorgrad innen kvalitet på fisk. Tidligere har jeg jobbet som forsker og forskningsleder innen kvalitet/ernæring.

+47 414 43 014

+47 64 97 03 94

E-post

Ås

Administrasjon

Cristin Se publikasjoner i Cristin