Svaret på mørke flekker kan ligge nærmere selve flekken enn man hittil har trodd. Nærmere bestemt i ribbeina.

Sist oppdatert

Publisert

Reidun Lilleholt Kraugerud  

Les på engelsk

Ribbeinsbrudd ser ut til å være en viktig årsak til melaninflekker. Dette er et gjennombrudd for forskningen på melaninflekker, og et resultat av forskning ved Nofima og doktorgradsarbeidet til Raúl Jiménez-Guerrero ved NMBU.

− Vi har sannsynliggjort at det er en sammenheng mellom feil i ribbein og mørke flekker, sier seniorforsker i Nofima, Grete Bæverfjord.

Sjømatindustrien er ivrige etter å finne årsaken til flekkene, for fileter med mørke flekker blir nedklassifisert og lavere priset. Mørke melaninflekker i filet er det vanligste kvalitetsproblemet hos oppdrettslaks. Det er flest flekker i fileten nært hode og buk.

Turid Mørkøre er seniorforsker ved Nofima og professor ved NMBU, med lang erfaring fra forskning på mørke flekker:

− Vi har undersøkt mange mulige årsaker, og vet nå at det verken er fôret eller genetikken som er den viktigste årsaken til mørke flekker i laksefilet, sier Turid Mørkøre.

Ville undersøke ribbein

Mørkøre og Bæverfjord ville undersøke om ribbeinsbrudd kunne ha noe med det å gjøre. På Sunndalsøra har Nofima utstyr til å undersøke skjelettet til fisk, og Bæverfjord har lang erfaring i å diagnostisere deformiteter med røntgen. Ribbein har det imidlertid vært forsket lite på. Derfor innebar arbeidet også å klassifisere normale ribbein og ulike typer skader.

I studien fulgte forskerne og stipendiaten en fiskegruppe fra tidlig ferskvann og til slakt, og resultatene ble sammenlignet med innfanget villfisk. Bæverfjord ble overrasket over hvor mange avvik det var i ribbein hos laks, både med og uten brudd. Bruddene var i stor grad lokalisert på samme sted i fileten som de mørke flekkene i fiskene som ble undersøkt.

I både smolt i ferskvann og villaks var det fire feil i ribbein i snitt per fisk. Etter smoltutsett i sjø hadde dette tallet økt til ti feil per fisk. Denne økningen kom i løpet av siste periode i ferskvann og de første månedene i sjø, og holdt seg stabilt fram til slakt.

Forskerne mener at vi må se nærmere på hva fisken utsettes for i denne perioden, med tanke på å forbedre teknologi og rutiner, og se om problemet med mørke flekker kan forebygges på den måten.

Ribbeinsbrudd forklarer ikke alt

– Vi finner både melaninflekker uten ribbeinsskader og feil i ribbein uten mørke flekker, så selv om resultatene er sikre så forklarer de ikke alt. Vi mistenker for eksempel at noen melaninflekker kan komme av rivning i muskel, sier Bæverfjord.

Studien er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), og forskningen er fagfellevurdert og publisert i journalen Aquaculture.

Kontaktperson