Jeg arbeider som seniorforsker ved avdeling Ernæring og fôrteknologi, med arbeidssted Sunndalsøra.

Det viktigste arbeidsområdet mitt er produksjonsrelaterte problemer hos oppdrettsfisk, med vekt på alt som ikke er smittsomt.

Jeg har arbeidet mest med prosjekter som handler om misdannelser og deformiteter og hvordan de kan forebygges gjennom optimalisering av fôr og miljø.

Vi har bygd opp et røntgenlaboratorium på Sunndalsøra der vi kan ta bilder av fisk fra 1g og opp til stamfiskstørrelse, og vi jobber gjerne i team der vi kombinerer røntgen med andre undersøkelser. Vi tar også imot ekstern fisk for røntgendiagnostikk når vi har kapasitet til det.

I tillegg er jeg ansvarlig for forsøksdyrvirksomheten ved Forskningsstasjonen for bærekraftig akvakultur ved Nofima på Sunndalsøra (PMSK).

Jeg har veterinærutdanning (1985) og en Dr.scient.-grad (1992), begge deler fra Norges Veterinærhøgskole i Oslo.

+47 470 28 508

+47 71 40 01 16

E-post

Sunndalsøra

Ernæring og fôrteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin