I prosjektet «Kontroll av Listeria monocytogenes ved produksjon av animalske produkter» har Nofima utarbeidet to nye veiledere for henholdsvis overvåking og forebygging/problemløsning av Listeria monocytogenes (Listeria) i kjøttproduksjon.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Målgruppen for veilederne er personell med ansvar innen kvalitetsledelse, kvalitetssikring og produksjonshygiene i anlegg som produserer Listeria-risikoprodukter.

Risikobasert overvåking

Veilederen med tittelen Overvåking og prøvetaking for økt kontroll med Listeria ved produksjon av varmebehandlede, spiseklare kjøttprodukter har som mål å gi:

  • Produsenter av spiseklare eller utilsiktet spiseklare kjøttprodukter en praktisk veiledning for å overvåke Listeria-situasjonen i eget anlegg.
  • Konkrete råd om etablering og praktisk gjennomføring av overvåking og prøvetaking, inkludert valg av prøvepunkter, praktisk prøvetaking og bruk av overvåkingsresultater.
  • Bedrifter økt innsikt og grunnlag for kontinuerlig forbedring av rutiner for å oppnå optimal kontroll med Listeria i eget anlegg.

Veilederen tar utgangspunkt i risikobasert overvåking og omhandler de viktigste elementene for Listeria-overvåking.

Problemløsing og forebygging

Formålet med veilederen Problemløsing og forebygging av Listeria i avdelinger som håndterer uemballerte, varmebehandlete kjøttprodukter er å ha et risikobasert utgangspunkt for å prioritere ressurser effektivt både i problemløsning og forebygging av Listeria.

Med bakgrunn i egenskaper til Listeria-bakterien og smitteveien til varmebehandlede produkter er det fire områder man må jobbe på for å forebygge og løse problemer:

  • Hindre at Listeria kommer inn i ren sone
  • Fjerne typiske Listeria-nisjer
  • Fjerne Listeria-reservoarer
  • Unngå at Listeria spres fra reservoarer til produkt

Veilederen gir råd om hvordan man ved bruk av denne strategien kan forebygge og kontrollere Listeria i produksjon av varmebehandlete kjøttprodukter.

 Veilederne er tilgjengelige

Veilederne finnes tilgjengelig nedenfor.

I det samme prosjektet har Veterinærinstituttet utarbeidet en veileder for Belastningsstudier på Listeria monocytogenes som vil bli gjort tilgjengelig på Veterinærinstituttets hjemmesider.

Om forskningen

Prosjektet er finansiert av «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» samt deltagende prosjektpartnere.

I tillegg er viktig kompetanse om Listeria utviklet gjennom det strategiske forskningsprogrammet med tittelen FoodMicroControl. Det strategiske programmet er finansiert av Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter.

Kontaktpersoner