Nye forskningsfunn indikerer at kroppen kan ha nytte av de ekstra langkjedede marine fettsyrene også når de blir tilført via kosten. Tidligere har man trodd at disse fettsyrene bare har effekt hvis kroppen selv har dannet dem.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Les på engelsk

Forskerne har ikke studert effektene på mennesker. De har testet på rotter, mus og laks – og de har studert hvordan humane celler reagerer. Resultatene fra slike studier gir en god indikasjon på resultater fra humanstudier, men det gjenstår å teste.

Kunnskapen om de helsemessige konsekvensene av mangel på ekstra langkjedede marine fettsyrer, kalt VLC-PUFA, er relativt ny. Det har vært kjent at mangel på disse fettsyrene kan føre til infertilitet og øyesykdommen Stargardt´s sykdom. Sistnevnte sykdom antar man at har oppstått på grunn av en genetisk feil som gjør at kroppen ikke klarer å omdanne omega-3-fettsyrene EPA og DHA til VLC-PUFA. Screeninger viser også at det er mindre av de ekstra langkjedede marine fettsyrene i hjernen til demente.

Styrker hud og skinn

– Dette er første gang vi har undersøkt biotilgjengeligheten til VLC-PUFA, altså hvorvidt kroppen kan nyttiggjøre seg av fettsyrene, når de blir tilført via kosten eller kosttilskudd. Vi har gjort intervensjonsstudier på rotter, mus og laks. De har fått ulike konsentrasjoner av disse ekstra langkjedede marine fettsyrene, men alle er på nivåer som er høyere enn i fiskeolje. Det vi ser er en lineær effekt, jo høyere konsentrasjon i dietten, jo mer går inn i ulike vev, forteller seniorforsker Bente Ruyter i Nofima. Hun har vært hovedveileder for doktorgradsstudent Martina Torrissen, som har gjennomført forsøkene.

Forskerne har sett at VLC-PUFA-fettsyrene tas opp i alle typer vev, særlig i skinn, hud og testikler. Neste steg var derfor å se nærmere på akkurat disse vevene.

– I de videre studiene har vi fortsatt med intervensjonsstudier av laks, og i disse ser vi at VLC-PUFA bygger opp ny hud raskere og videre bidrar til økt tykkelse og modning av lakseskinn, noe som vil beskytte mot blant annet infeksjoner og mekaniske påførte skader, forteller Martina Torrissen.

I tillegg benytter forskerne allerede eksisterende cellemodeller på dette nye området, og studerer blant annet humane hudceller. Cellestudiene viser at disse ekstra langkjedede marine fettsyrene bidrar til at hudceller spesialiserer seg til å kunne styrke hud og tette sår ved at cellene legger seg som en hinne over sårene.

Styrker bein

– I intervensjonsstudier med laks ser vi at VLC-PUFA fører til bedret mineralisering av ryggrad og økt beintetthet.  Det benyttes også her eksisterende human cellemodell. Cellestudiene tyder på at VLC-PUFA bidrar til raskere spesialisering og mineralisering av beinceller. Altså kan resultatene tyde på at disse fettsyrene vil kunne ha påvirke for eksempel leging av benbrudd, sier Martina Torrissen.

Laks som modell for menneske

Alt som lever er bygd opp av celler, og cellenes oppbygning bestemmer egenskapene og hva de skal gjøre. Laksens skinn og menneskets hud har i stor grad den samme celleoppbygningen og de samme strukturelle lagene. Det samme gjelder for laksens ryggrad og menneskets skjelett, noe som gjør laks til en god modell for human forskning.

VLC-PUFA– nytt omega-3- produkt fra marine oljer

Det er lite VLC-PUFA i fiskeolje, en halv prosent eller enda mindre.  Det er derfor viktig å ha teknologi og kompetanse for å kunne separere disse unike fettsyrene fra de andre fettsyrene i marine oljer.

Martina Torrissens doktorgrad er en nærings-Ph.D i bedriften Epax Norway AS. Epax utvikler og produserer blant annet ingredienser til rene omega-3-konsentrat, basert på marine oljer. Nå er de i gang med å utvikle ingredienser til kosttilskudd basert på VLC-PUFA. 

–  Vi er stolte over å ha oppdaget at det finnes en liten mengde av disse unike VLC-fettsyrene i fiskeolje og funnet en måte å utvinne de på som et tilleggsprodukt til de mer vanlige omega-3 konsentratene. Denne doktorgraden og Nofimas forskning, er svært viktig siden den dokumenterer opptak i viktige organer og positive helseeffekter, sier CEO Bjørn Refsum i Epax.

Fakta om doktorgraden

Martina Torrissen disputerer 15. desember. Tittelen på doktorgraden er Veldig langkjedede flerumettede fettsyrer og deres biologiske funksjoner. Prøveforelesning og disputasen finner sted på NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Hovedveileder er Bente Ruyter, seniorforsker i Nofima og professor ved NMBU. Medveiledere er seniorforskerne Elisabeth Ytteborg og Astrid Nilsson, begge Nofima, samt FOU sjef Iren Stoknes og seniorforsker Harald Svensen i Epax

Doktorgraden er en Nærings-Ph.D, gjennom Epax.

Publikasjon

Kontaktpersoner