Publisert 2023

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-765-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Esaiassen, Margrethe

Serier : Nofima rapportserie 31/2023

År : 2023

Forskningsområder

Kvalitet og målemetoder

Fangst

Råvarekunnskap

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

På 80- og 90-tallet ble det gjennomført en rekke prosjekter for å utvikle og optimalisere industriell pilling av reker. Det ble også undersøkt hvordan ulik behandling av rekeråstoffet påvirket utbyttet og pille-egenskapene. Flere av de tidligere rapportene er ikke allment tilgjengelig lenger, og i ettertid har det vært relativt lite åpent tilgjengelig forskning på industrireker. Denne rapporten har derfor som oppgave å oppsummere og tilgjengeliggjøre tidligere utført arbeid. Etter gjennomgang av FoU-rapporter som omhandler hvordan ulik råstoffhåndtering påvirker pille-egenskapene og utbytte ved industriell pilling av reker anbefales følgende: -Rekene bør størrelsessorteres om bord. -Det bør brukes jevnt trykk ved sammenpressing av blokkene i platefryserne, gjerne ved bruk av hydraulisk sammenpressing. -Rekeblokkene bør ha en tetthet på 750–850 kg/m3. -Innfrysing bør skje så raskt som mulig etter fangst

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen