Gå til hovedinnhold

I dette prosjektet undersøker vi egenskaper ved kvaliteten til pukkellaksen som inntar Norskekysten, og hva som skal til for å kunne utnytte den som en ressurs.

Sist oppdatert

Start

24. jun 2021

Finansiert av

Nofima

Samarbeid

Fisker Erling Haugen, Bugøynes

Pukkellaks, Stillehavslaks, Russelaks – laksefisken som kommer inn til Nord-Atlanteren om sommeren har mange navn. Ettersom den er en fremmed art i Norge, er det viktig å følge med på utbredelsen av den. Sommeren 2021 er mengden pukkellaks utenfor kysten av Nord-Norge uvanlig stor. Bekymringen er at den skal gyte i norske elver og påvirke villaksbestanden.

Samtidig har denne laksen gode egenskaper som matfisk, og når den kommer i store mengder, kan den gi nye muligheter for sjømatnæringen. Mens pukkellaksen vandrer i sjøen, er den til forveksling lik sjørøye eller ung ørret; både fisk og rogn kan tenkes å være utgangspunkt for nye sjømatprodukter.

I Norge har vi lite kommersiell erfaring med denne arten, både med hensyn til fangst, råstoffhåndtering, produksjon, produktegenskaper, lagring og holdbarhet. Prosjektet er en innledning til å etablere nødvendig kunnskap om pukkellaks som matressurs, og utforske mulighetene for hvordan den kan utnyttes som en ressurs langs kysten vår.

Vi kartlegger egenskapene til pukkellaks gjennom lagringsforsøk og kvalitetsmåling. Nofima har omfattende kunnskap om kvalitet på laks og ørret, og dette er nyttig referanse ved vurdering av egenskapene til pukkellaks. Prosesskvalitet og holdbarhet henger sammen med fangstmetode og håndtering, og dette er viktig å undersøke og få fram.

I forsøk bruker vi sensoriske metoder som QIM (Quality Index Method) og filetskjema, og teknologisk måling av kvalitet ved bruk av hyperspektral avbildning og Maritech Eye. De instrumentelle metodene gir oss kjennskap til parametere som farge, fettinnhold og blodinnhold i fileten.

Vi vil også undersøke hvordan fisken bør håndteres under og etter fangst, og hvilke redskaper som er best egnet.

Vår erfaring med næringsutvikling på nye arter, slik som kongekrabbe og snøkrabbe, gjør at vi sammen med aktører i sjømatnæringen kan utforske hvor vidt også denne nye arten kan skape grunnlag for verdiskaping langs kysten.  

Slik ser pukkellaksen ut når den ankommer Norskekysten. Den karakteristiske pukkelen får den ikke før den gyter. Foto: Audun Iversen, Nofima