Gå til hovedinnhold

Et strategisk partnerskap mellom verdensledende europeiske organisasjoner i lakseoppdrettsnæringens verdikjede.

Sist oppdatert

Start

01. jan 2021

Slutt

31. des 2024

Finansiert av

Norge forskningsråd - KSP (kompetanse- og samarbeidsprosjekt)

Samarbeid

InnovaFeed, Corbion Algae Ingredients, Cargill, SINTEF Ocean og Auchan.

Prosjektleder(e):

Aikaterina Kousoulaki

FoU aktører (Nofima og Sintef Ocean), fôr (Cargill) og råstoff (franske Innovafeed og nederlandske Corbion) produsenter og en grossist (franske Auchan) er i konsortiet samlet, med hovedmål å skape et kunnskapsbasert bærekraftig lakseprodukt som svarer på moderne Millennial livsprinsipper, med tanke på teknoøkonomiske, dyrevelferdsmessige, miljømessige og samfunnsmessige aspekter i et helhet.

Soldatflue-produsent (Innovafeed) og heterotrofisk mikroalge produsent (Corbion) opererer med minimum bruk av areal og miljøressurs sammenlignet med konkurrerende alternativer, noe som er kritisk for prosjektet, da Millennial salmon setter søkelys på Livssyklusanalyse (LCA) for å definere klimaeffekter for de nye teknologiene, som setter scene for en Millennial laks i markedet.

Prosjektkonseptet er basert på bruk av effektive teknologier som fermentering og sirkulær økonomi ved utnytelse av industrielle sidestrømbiomasser for en bærekraftig produksjon av lavtrofiske-arter (mikroalger og insekter) som ingredienser i fiskefôr. Bruk av DHA-rik Schizochytrium limacinum biomasse og soldatflue-mel kan dekke en betydelig andel av ernæringsbehovet til laks for langkjedede omega-3 flerumettede fettsyrer og høykvalitetsproteiner, noe som muliggjør bærekraftig fremtidig vekst i lakseoppdrettsnæringen uten behov for ytterligere avskoging eller risiko for villfiskbestander.

Prosjektet har fokus på optimalisering mot høyst mulig bruk av heterotrofiske mikroalger og insektmel som erstatning for store deler av fiskeolje og soya i laksefôret med hensyn på å bevare laksens helse, velferd og ytelse samt fiskefôrets fysiske egenskaper, og på å demonstrere miljømessige og samfunnsmessige aspekter av de foreslåtte innovasjonene.

Partnere (med link til nettside)

Kontaktperson