Forskning i RISE PFI og Nofima har bidratt til å utvikle nye og grønnere væskeabsorbenter til matemballasje. De nye absorbentene er laget på råvarer fra norsk skog og kan bli å finne under ferske matvarer i fremtiden.

Sist oppdatert

Publisert

  Jon-Are Berg-Jacobsen

Les på engelsk

Matemballasje er komplekst. Emballasjen skal ivareta kvalitet og holdbarhet på maten gjennom hele verdikjeden.

Bruken av komplekse materialer i emballasjen har økt, og avfallet har økt med om lag 30 prosent de siste 10 årene.

Fiber fra trær erstatter petroleumsråstoff

Det er forventet en betydelig øking i markedet for matemballasje fra fornybare ressurser, og et skifte fra plast til papir og cellulose i tiden fremover. Foto/cc: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

Alle ferske matprodukter, som kjøtt og fisk, frigir noe væske i løpet av holdbarhetstiden. For å samle opp denne væsken benyttes det absorberende matter i pakningene. Oppgaven til en absorbsjonsmatte er å samle opp restvæske fra matvaren slik at det holder seg ferskt og av god kvalitet så lenge som mulig. Jo bedre emballasje, desto mindre matsvinn.

De fleste slike absorbentsmatter som finnes på markedet i dag inneholder syntetiske, fossil-baserte absorberende polymerer og fossil-basert plast med relativt høyt miljøavtrykk. Forbrukere i både Norge og resten av Europa stiller nå tøffere miljø- og bærekraftskrav til produsentene. Dermed er det forventet en betydelig øking i markedet for matemballasje fra fornybare ressurser, og et skifte fra plast til papir og cellulose i tiden fremover.

Har vurdert kvaliteten på maten – Like bra som eksisterende produkter

Nofimas rolle i prosjektet har vært å evaluere matkvalitet og mattrygghet ved emballering med den nye typen EcoSorb væskeabsorbent.

– Vi vet jo at absorbenter som brukes i dag er trygge og gir maten god holdbarhet. Derfor har vi fulgt opp matkvaliteten under utviklingen av den nye absorbenten. Vi har blant annet testet absorbenter i forskjellige størrelser, sett på væsketapet til forskjellige fisk- og kjøttprodukter og vurdert matkvalitet generelt underveis i prosjektet, sier forsker Julie Nilsen-Nygaard i Nofima,

Julie og hennes kolleger har gjennomført mikrobiologiske tester for å se på bakterieutviklingen med den nye absorbenten og sensoriske tester ved Nofimas sensoriske panel. De fant ingen betydelige forskjeller i verken utseende eller smak ved bruk at celluloseabsorbentene. Det er heller ingen tegn til uønsket bakterieutvikling, og holdbarhetstiden for produktene er uendret. Maten er pakket både i vakuum og i modifisert atmosfære.

– Vi har sett at matvarene vi testet ikke taper seg kvalitetsmessig med den nye absorbenten. Den fungerer like godt som eksisterende produkter som er basert på fossilt råstoff, sier Nilsen-Nygaard.

Absorbsjonsmattene er ennå ikke på markedet, men i disse dager pågår massetesting av fibrene hos en tysk produsent av væskeabsorbenter. Hvis testene er vellykket, er håpet at mattene kan nå et stort marked i hele Europa.

Innovasjonsprosjekt med tverrfaglig nettverksbygging og kompetanseheving

I samarbeid med fiberprodusenten MM Karton FollaCell AS og absorbentprodusenten Mc Airlaid´s Vliesstoffe GmbH initierte forskningsinstituttet RISE PFI i Trondheim et innovasjonsprosjekt med mål om å utvikle en ny type grønnere, biobasert væskeabsorbent basert på 100% lignocellulose fiber fra norske trær.

For å sikre at de nyutviklede produktene ville være trygge i kontakt med mat, at forbrukerhelse og produktkvalitet blir ivaretatt og for å utvikle helhetlige miljøvennlige, funksjonelle og lønnsomme emballasjeløsninger ble også Nofima, Nortura, SalMar og Bewi/Tommen Gram med i prosjektet. Prosjektgruppen representerte da alle ledd i verdikjeden – fra fiberprodusent, via absorpsjonsmatteprodusent, til emballasjekonseptleverandør og sluttbrukere. Prosjektet ble gjennomført med finansiell støtte fra Norsk Forskningsråd, har pågått i fire år og ble avsluttet i 2020.

Prosjektleder Kathrin Mörseburg ved RISE PFI AS fremhever den konstruktive innstillingen fra alle prosjektpartnerne:

– Blant annet var felles møter hos de forskjellige prosjektdeltagerne en meget vellykket strategi for nettverksbygging og kompetanseheving, noe som ble satt pris på av alle prosjektdeltagere, sier Mörseburg.

Prosjektet har skapt nye strategiske nasjonale og internasjonale allianser og samarbeidspartnere. Prosjekteier Odd Morten Aalberg ved MMK FollaCell påpeker kompetanseheving i bedriften som et viktig resultat av prosjektet, samt et tett kundesamarbeid for leveranser i det nye markedssegmentet absorpsjonsmatter i løpet av ett til to år.

Fakta om prosjektet

EcoSorb, et prosjekt med målsetning om å utvikle, validere og kommersialisere en trygg og effektiv væskeabsorbent, basert på fiber fra den norske skogen. Prosjektet vil gi en større etterspørsel etter råvare fra norsk skog som gir bærekraftig verdiskaping i Norge, og mindre bruk av petroleumsråstoff i matemballasjen.

Prosjektet er delfinansiert av Norges Forskningsråd og ledet av RISE PFI AS. Prosjekteier er FollaCell AS. Samarbeidspartnere er Mc Airlaids`s Vliesstoffe GmbH, Nortura SA, SalMar ASA, Nofima og Bewi AS.

Kontaktperson