Mer bærekraftig emballasje, nye spekemat- og pølseprodukter, økt kunnskap og bedre prosesskontroll er fasiten etter tre års innsats.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

– Vi har lyktes med å bli en bedre og mer miljøvennlig kjøttprodusent – med god hjelp fra Norges Vel og Nofima, sier Kjell Ringstad, administrerende direktør i Brødrene Ringstad.

En annen viktig suksessfaktor, både i produktutvikling og produksjon, er involveringen av de ansatte.

Fra mindre håndverksbedrift til hjørnestensbedrift

De siste årene har Brødrene Ringstad i Rakkestad vokst i raskt tempo. Nå omsetter de for 130 millioner. I 2002 var virksomheten en liten bedrift med egen butikk som omsatte for fem-seks millioner.

For å få dette til har de både bygget nytt, og overtatt samt bygget om, lokalene der Nortura tidligere hadde kyllingproduksjon. Med langt større kapasitet kom behovet for mer kunnskap. Det var bakgrunnen for å søke Skattefunn. Her fikk de god hjelp av Lill-Ann Gundersen i Norges Vel.

Mer kunnskap, mindre retur

– I arbeidet med å oppnå mer stabil kvalitet på produktene, og dermed færre returer, har vi fått veldig god hjelp av Tom. Han har foreslått endringer i resepter og prosessene, og forklart kjøttets kjemi slik at alt nøkkelpersonell nå forstår hva som skjer til enhver tid. Vi har nå en jevnere prosess og unngår feilproduksjoner. Denne kunnskapen har også vært nyttig i produktutviklingsarbeidet, forteller Kjell Ringstad.

Og Tom, det er Nofimas pølsemakermester Tom Christen Johannessen.

Flere nye salamivarianter og snackspølser er blant produktene som nå er på vei ut til butikkene, og tilbakemeldingene så langt er lovende.

Kunnskapshevingen har i tillegg bidratt til et prisdryss for flere av produktene, og mer stabil produksjon har ført til økt effektivitet, høyere lønnsomhet og mindre svinn.

Mindre plast, mer resirkulering

Å bruke mest mulig bærekraftig emballasje samt minimalisere bruken er et annet viktig mål for Brødrene Ringstad.

– Det er flere år siden vi i Brødrene Ringstad begynte å undersøke hva som skulle til for å redusere plastbruken, og gjøre den enklere å gjenvinne sier Kjell Ringstad.

Lill-Ann Gundersen i Norges Vel satte han i kontakt med emballasjeforskerne Hanne Larsen og Oddvin Sørheim i Nofima.

De har holdt kurs, og testet en rekke emballasjematerialer og gassblandinger.

Målet har vært å utvikle emballeringsløsninger som øker eller opprettholder holdbarheten, og samtidig er et mer miljøvennlig alternativ i seg selv.

Det har man lyktes med! Antall plastfilmer er redusert fra 13 til fem, og årlig bruker Brødrene Ringstad to tonn mindre plast. I tillegg er de nye filmene enklere å gjenvinne. Andre positive effekter er kostnadsbesparelser, enklere lagerholdning og en mer effektiv pakkelinje på grunn av færre skifter av plastfilm.

Holder håndverket i hevd

Til tross for at Brødrene Ringstad har vokst til en relativt stor kjøttprodusent, er de fortsatt en lokalmatprodusent som leverer håndverksprodukter – håndverket er i sentrum hele veien fra nedskjæring og til produktene er ferdig pakket. De har tett kontakt med de nøye utvalgte bøndene, blant annet for å sikre god dyrevelferd.

– Brødrene Ringstad er en institusjon for folk fra Østfold, spesielt indre Østfold, og vi er mange fra dette distriktet som reiser til butikkutsalgeti Rakkestad når vi skal handle kvalitetsvarer, sier Lill-Ann Gundersen.

Kjell Ringstad bekrefter at butikken er et utstillingsvindu.

– Vi satser primært på markedet i Oslofjordregionen, med hovedvekt på Østfold, Akershus og Oslo. Vi vil være gode her hvor de fleste forbrukerne bor.

Kontaktpersoner