Laila Budal

Næringsmiddeltekniker+47 408 47 889
+47 51 84 46 33
laila.budal@nofima.no
Stavanger

Laila Budal

Næringsmiddeltekniker

Relatert innhold

  • CV
  • Prosjekter

Biografi Laila Budal

Jeg har tverrfaglig erfaring innen produktutvikling, emballasje, prosess, enkle mikrobiologiske og kjemiske analyser. Jeg har også mange års erfaring i det interne sensoriske panelet.
Utdannet kokk og næringsmiddeltekniker.