Nofima rapportserie

Validering av avfetting ved fiberanalysen A 104 Fiber ANKOM

Krakeli, Tor-Arne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 23/2019

Antall sider: 17

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-602-3

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Ved analyse av fiber i fettrike prøver via metoden A 104 Fiber ANKOM har det etter oppstarten 09.05.17 ved flere tilfeller blitt observert høye verdier og dårlige paralleller. Etter en reklamasjonssak med en kunde (høyere verdier enn forventet) ble det tatt initiativ til å gjennomføre en ytterligere validering der fokuset var å sjekke om en bedre avfettingsmetode gav mer stabile og korrekte resultat. Den tiltenkte avfettingsmetoden var som i metode A 03 Fett soxhlet.
Etter uttesting med flere ringtester (SLP) konkluderes det med at en avfetting etter metoden A 03 Fett soxhlet, som har en lengre avfettingsperiode enn ordinært i A 104 Fiber ANKOM (AOCS Ba 6a-05), ikke påvirker riktigheten eller repeterbarheten negativt.
Det er stor sannsynlighet for at avfettingsmetoden i AOCS Ba 6a-05 ikke har vært tilstrekkelig for de fete prøvene, og at dette har påvirket fiberresultatet til å gi høyere resultater enn det som var reelt. Samtidig har dette også ført til ekstra mange kontrollanalyser på grunn av dårlige paralleller.
Metoden A 104 Fiber ANKOM vil fra og med 05.12.17 bli utført ved bruk av avfettingen fra kaldekstraksjon med petroleumsbensin i henhold til metoden A 03 Fett soxhlet.