Publisert 2020

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-646-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Krakeli, Tor-Arne

Serier : Nofima rapportserie 29/2020

År : 2020

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

BioLab har kjøpt inn et nytt spektrofotometer for å kunne ivareta driftssikkerheten rundt et kritisk instrument. Det nye instrumentet er av samme type som det eksisterende (Evolution 220). En validering har blitt gjennomført mhp riktighet og presisjon (sertifisert kalibreringskarusell, Thermo Scientific). En paret t-test har blitt gjennomført ved en sammenligning mellom nytt og gammelt instrument ved analysemetodene Total Fosfor, Løselig Fosfor og Tryptofan. Det innkjøpte spektrofotometeret Evolution 220 er godkjent for analyse.

Kontaktpersoner: