Nofima rapportserie

Validering av Evolution 220

Krakeli, Tor-Arne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Utgave: 25/2013

Antall sider: 16

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-093-9

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Det har blitt kjøpt inn et nytt spektrofotometer (Evolution 220, Thermo Scientific) til BioLab Nofima. I den forbindelsen har det blitt utført en validering som involverer kalibreringsstandarder fra produsenten og en test på normal distribusjon (t-test) på to metoder (Total fosfor, Tryptofan). Denne valideringen fant Evolution 220 til å være et akseptabelt alternativ til det allerede benyttede spektrofotometeret (Helios Beta). På bakgrunn av noen instrumentbegrensninger må de aktuelle analysemetodene vurderes før de overføres til Evolution 220.