Publisert 2016

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-366-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Krakeli, Tor-Arne

Serier : Nofima rapportserie 11/2016

År : 2016

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

På bakgrunn av en økt interesse for analyse av råtrevler har Nofima BioLab gått til innkjøp av en automatisert fiberanalysator (ANKOM2000). Noe av den økte interessen skyldes ønske om å bestemme fordøyelighet hos fisk med råtrevler som inert indikator. Denne nye metoden skal kunne avlaste en arbeidskrevende manuell metode som benyttes i dag. Den nye metoden skal kunne gi oss en pålitelig repeterbarhet med replikater, og det antas at den totale måleusikkerheten blir bedre. Metoden deles inn i to måleområder: Et nedre område på 0,1 – 1,9%, og et øvre område på 2,0 - 30%. Den totale måleusikkerheten er henholdsvis 59% og 12%.

Kontaktpersoner: