Nofima rapportserie

Validering av ny metode for råtrevler. ANKOM2000 Fiberanalysator

Krakeli, Tor-Arne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 11/2016

Antall sider: 49

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-366-4

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

På bakgrunn av en økt interesse for analyse av råtrevler har Nofima BioLab gått til innkjøp av en automatisert fiberanalysator (ANKOM2000). Noe av den økte interessen skyldes ønske om å bestemme fordøyelighet hos fisk med råtrevler som inert indikator. Denne nye metoden skal kunne avlaste en arbeidskrevende manuell metode som benyttes i dag.
Den nye metoden skal kunne gi oss en pålitelig repeterbarhet med replikater, og det antas at den totale måleusikkerheten blir bedre.
Metoden deles inn i to måleområder: Et nedre område på 0,1 – 1,9%, og et øvre område på 2,0 - 30%. Den totale måleusikkerheten er henholdsvis 59% og 12%.