Nofima rapportserie

Validering av nytt spindelsystem CC17, Rheolab QC

Krakeli, Tor-Arne

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 42/2015

Antall sider: 9

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-338-1

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

På bakgrunn av en økt andel prøveforsendelser der det tilgjengelige prøvematerialet har vært en begrensning, ble det besluttet å gå til innkjøp av et spindelsystem som krever mindre prøvevolum. Spindelsystemet CC17 trenger ca 5 mL prøve. Det nåværende spindelsystemet CC39 trenger ca 70 mL prøve. Målesystemet CC17 vurderes som godkjent til bruk i det teoretiske måleområdet 300 – 80 000 mPa*s ved en skjærhastighet på 100 1/s.