Nofima rapportserie

Genetisk variasjon og genetiske markører for motstandskraft mot Gyrodactylus salaris hos laks i infiserte vassdrag

Gjerde, Bjarne; Jacq, Celeste; Aslam, Muhammad Luqman; Hindar, Kjetil; Bakke, Tor A.; Bentsen, Hans

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 18/2021

Antall sider: 50

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-648-1

Open Access: none