Etter at norske dagligvarebutikker begynte å selge fersk brettpakket torsk, har salget virkelig skutt fart. Mellom 2013 og 2015 økte salget av torsk med nesten 50 prosent.

Sist oppdatert

Publisert

  Oddny Johnsen

Les på engelsk

Forskere fra Nofima og en bransjeanalytiker fra Nordea har undersøkt saken, og konkluderer med at megatrenden som dominerer i butikkene nå – at forbrukerne ønsker sunn og lettvinn mat – har hjulpet nye produkter fra torsken opp og fram. De siste tre-fire årene har det vært mulig å få tak i fersk, pre-pakket torskefilet i stykker og hele loins i dagligvarehandelen.

Helt fram til bare for tre år siden handlet nordmenn nesten utelukkende fersk torsk som hel fisk eller som torskekoteletter i ferskvaredisken. Fortsatt foretrekker nordmenn flest å handle fersk og uemballert torsk fra ferskvaredisken i torskesesongen, men ellers i året er det nå et jevnt salg av brettpakket kjølt torsk. Salget av disse produktene er størst i desember-januar og april-august.

Lave priser og produktutvikling

Vesentlig for salgsutviklingen er det at torskeprisen falt drastisk i 2013 mens kvotene var høye. Kombinasjonen av at fersk fisk dukket opp brettpakket i dagligvarehandelen og at prisene var lave, fikk mange til å lage torskemiddager.

– Perioder med lave råstoffpriser, produktutvikling og etterspørsel forklarer hvorfor salget av emballerte filetprodukter har vokst betydelig i norsk dagligvarehandel. Nærhet til markedet gir norske produsenter et fortrinn og forklarer hvorfor de vil dominere produktkategorien framover, forklarer seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg fra Nofima.

Han har hatt med seg Nordeas bransjeanalytiker for sjømat, Finn-Arne Egeness, og forsker Morten Heide fra Nofima for å undersøke hvordan salget av brettpakket fisk har utviklet seg i norske butikker de siste årene. De har også sett på hvordan kjedene og deres leverandører løser utfordringene relatert til sesongvariasjoner i fisket.

Videreforedling i Norge

Når det gjelder frosne torskeprodukter er det meste av det som tilbys på det norske markedet videreforedlet i utlandet. Da er også fisken fryst to ganger. Men akkurat når det gjelder ferske og kjølte produkt mener forskerne at det er en fordel å videreforedle i Norge.

– Nærhet til markedet er avgjørende i produksjonen av kjølte fiskefileter. Norske aktører dominerer kategorien her til lands og konkurransen fra utlandet er svært begrenset, forklarer Egeness.

For å kunne holde prisen nede og holdbarhetstiden oppe er det smart av norske produsenter å satse på videreforedlede ferske produkt enten om bord på fangstfartøyet eller når fisken kommer på land. Produktene fryses etter foredling og tines først når de er på vei ut i butikk. Dette gir ikke bare bedre og jevnere leveringsdyktighet gjennom året, men fører også til mindre matsvinn ute i butikkene fordi produktet får lengre holdbarhetstid. Blindtester viser også at forbrukeren ikke merker forskjell på kjølt fersk torsk og tint fersk torsk.

– Skal en lykkes med genuint ferske produkter i denne kategorien, må en enten selge produktet når fisket er på sitt beste eller utvikle premium-produkter som øker kundenes betalingsvilje, mener markedsanalytikeren og forskerne.

Jevnt salg

Undersøkelsene viser at kundene bryr seg lite om det er torskesesong eller ikke for å velge pre-pakkede produkter. Salget gjennom året er relativt jevnt og har faktisk en ørliten nedgang når det er høysesong for torskefangst, det vil si når forbrukerne har god tilgjengelighet på uemballert fersk torsk.

– Det vil være mulig å arbeide videre med produktutvikling og -differensiering for å utvide etterspørselen, mener forskerne. For eksempel vil man kunne skille mellom ferskt og fryst råstoff, fangstredskap, opprinnelse og så videre, og også kunne ta ulik pris på produktene ut fra hva slags råstoff man baserer seg på.

Figuren viser salget av brettpakket torsk i Norge i årene 2013-2015. Kilde: Norges sjømatråd/GFK Norge/Europanel
Slik er salget av brettpakket torsk i Norge fordelt på årets 12 måneder. Kilde: Norges sjømatråd/GFK Norge/Europanel

Kontaktperson