I et ganske spesielt «skattkammer» i Nofima, har forskerne Birgitte Moen og Even Heir tilgang til en stammesamling med tusenvis av bakterier fra flere tiår. Det gjør det mulig å kunne følge med utviklingen av matbakterier.

Sist oppdatert

Publisert

Anne-May Johansen  

Les på engelsk

– Nofima har samlet inn bakterier fra mat og matindustrien gjennom mange år, og har i dag en stammesamling, som er gull verd i forskningen. Det gjør at forskere kan studere isolatene fra flere tiår. I tillegg er nyere teknologier som helgenomsekvensering — kartlegging av hele arvestoffet — viktige verktøy for å følge med utviklingen i bakteriene og deres egenskaper, sier Even Heir, som jobber i avdeling Trygg og holdbar mat i Nofima.

Stor potensiell trussel

Den senere tid har bakteriesamlingen hos Nofima igjen kommet til anvendelse i forskningen. Denne gangen i kampen mot en stor potensiell trussel: Antibiotikaresistente bakterier. Det vil si bakterier som over tid har utviklet motstandskraft, slik at de ikke lenger lar seg fjerne med antibiotika. Deler av arbeidet har vært et samarbeid med Veterinærinstituttet. Det inngår også i det strategiske programmet FutureFoodControl, der målet er økt kunnskap for trygg mat, redusert matsvinn og bærekraftige emballeringssystemer. Forskningen er finansiert av FFL – Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter.

I de aktuelle forsøkene handler det om Pseudomonas.  Dette er en gruppe bakterier som er svært utbredt og også dominerer i mange mat- og matforedlingsmiljøer.

– Det finnes varianter som gir sykdom hos mennesker, men Pseudomonas-bakteriene vi finner i mat har først og fremst egenskaper som gjør at de overlever i matproduksjonsmiljøer, overføres til maten og dermed bidrar til forringelse av maten, det vil si nedsatt holdbarhet, redusert matkvalitet og dermed økt matsvinn, sier Birgitte Moen.

Denne type bakterier er dermed en utfordring for mange matprodusenter. En større utfordring kan de bli hvis antibiotikaresistens er en utbredt egenskap blant bakterier som vi finner i stort omfang i både mat og matforedlingsmiljøer, supplerer Even Heir.

Egnet til å overleve

Det har i perioder blitt påvist relativt høye forekomster av antibiotikaresistente E. coli bakterier i kylling. Men hva med forringelsesbakterien Pseudomonas?

– Denne bakteriegruppen har egenskaper som gjør den enda bedre egnet til å overleve og vokse i mat og matproduksjonsmiljøer som igjen kan gi økt spredning av både bakterien og eventuelle resistensgener. Pseudomonas i mat kan dermed potensielt være et reservoar for uønsket resistens og spredning av resistensgener, sier Even Heir.

I studien kom stammesamlingen til Nofima til sin rett og gjorde det mulig å identifisere og sammenligne Pseudomonas-bakterier fra norsk kylling over en periode på 26 år.

– Vi ønsket å finne ut om antibiotikaresistens var utbredt blant Pseudomonas, om det hadde vært en utvikling over tid og om resistensgenene vi påviste kunne være overførbare til andre bakterier. Her var helgenomsekvensering et viktig verktøy for detaljert kartlegging av hele arvestoffet til bakteriene, utdyper Heir.   

Fant ikke økt resistens

 Nofima-forskerne fant ingen grunn til å slå bakteriealarm etter studien. Det er gode nyheter for norske matprodusenter.

– Vi fant noe resistens mot enkelte typer antibiotika, men dette var helt som forventet. Pseudomonas er godt utstyrt ved at de har et stort arvemateriale med gener som gjør at de kan overleve både visse typer antibiotika og renholdsmidler. Men vi fant ikke overførbar resistens. Genene kan derfor ikke lett overføres mellom ulike bakterier, sier Birgitte Moen.

Vi så heller ikke økt resistens gjennom tidsperioden på 26 år. Mangel på funn av bakterier med utbredt resistens og overførbare resistensgener er svært positivt, slår hun fast.

Nofima-forskerne er samstemte i at god hygiene både i produksjonsanleggene og på kjøkkenet alltid vil være viktig for å redusere problemene og utfordringene med bakterier i mat. Dette er også viktig for å unngå spredning av resistente bakterier og resistensgener via matkjeden.

Gunstig posisjon

Antibiotikabruken i Norge er veldig lav i forhold til mange andre land, så ifølge Heir er norske matprodusenter slik sett i en gunstig posisjon.

– Det er Norsk overvåkingsprogram for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET), koordinert av Veterinærinstituttet, som sier noe om utbredelsen og utviklingen av antibiotikaresistente bakterier. I disse rapportene kan vi lese hvordan forekomsten og utvikling av antibiotikaresistens er blant noen viktige bakterier i matkjeden, sier Heir.

Kan vi dermed frikjenne Pseudomonas som utfordrende matbakterie i Norge?

– Nei! Vi må følge med. Pseudomonas overvåkes ikke rutinemessig, og denne studien er også begrenset. Vi kan ikke utelukke at det finnes andre bakterier med overførbar resistens i ulike deler av matkjeden, men det at vi har isolater av bakterier fra flere tiår tilbake, gjør at vi har muligheten til å følge utviklingen sier Even Heir.

Fakta om Pseudomonas

Pseudomonas er en slekt bakterier som lever i jord og vann.

Pseudomonas er «allestedsnærværende». Det finnes mer enn 220 arter av den. Den kan opptre i jord og overflatevann, i tarmen på dyr og mennesker, på planter. Blant alle disse artene er det varianter som kan forårsake alvorlige infeksjoner, og er meget motstandsdyktige mot antibiotika.

Flere enn ti nye arter er identifisert årlig de siste tre årene. Og den har stor genetisk variasjon.

Kilde: Store Norske Leksikon og Nofima

Kontaktpersoner