Nofimaforskere har undersøkt hvordan tarmfloraen påvirkes av om fullkornet er ubehandlet eller ekstrudert.

Sist oppdatert

Publisert

Wenche Aale Hægermark  

Les på engelsk

Nyere forskning taler for at sammensetningen av bakerier i tarmen har stor betydning for helsen vår, og det er velkjent at fullkorn og fiber fra korn reduserer risikoen for flere livsstilsykdommer som hjerte og kar samt forstoppelse. Spørsmålet våre forskere ønsket å finne svaret på var om det spiller noen rolle hvordan kornet blir behandlet. De har gjort forsøkene sine på unge griser fordi grisens anatomi er veldig lik menneskets.

I dag er det vanlig å ekstrudere kornet for å bevare eller forbedre funksjonen til fiber, samtidig som man kan endre kornets struktur. – Ekstrudering er en rask prosess der sammalt mel av korn varmes opp ved høy temperatur, 120 -140 °C, samtidig som det eltes og deretter presses gjennom en dyse slik at det kommer ut i en spiselig form, sier forsker Stefan Sahlstrøm.

Frokostcerealer som Cheerios er eksempel på ekstrudert korn.

Fullkorn gir flere gunstige bakterier i tarmen

– Våre forsøk viser at grisene som spiste ubehandlet fullkorn, både fra bygg og havre, fikk en rikere tarmflora med flere gunstige bakterier sammenlignet med grisene som fikk ekstrudert fullkorn, forteller Nofima-forsker Birgitte Moen.

I tarmen til grisene som hadde spist ubehandlet fullkorn var det en høyere andel av gunstige melkesyrebakterier som bifidobakterier og laktobaciller. I tillegg kunne forskerne påvise mer smørsyre i tarmen til disse grisene, og dette samsvarte med påvisning av smørsyreproduserende bakterier. Dette er positivt fordi smørsyre har en betennelses- og krefthemmende effekt i tarmen.

Pelletsen lengst til venstre er eksempler på ekstrudert korn.
Pelletsen lengst til venstre er eksempler på ekstrudert korn.

– Det fantes lite kunnskap om hvordan ekstrudert korn påvirker tarmfloraen, samtidig antok vi at ekstruderingsprosessen fører til kjemiske, strukturelle og enzymatiske endringer i kornet, som også kan påvirke tarmfloraen. Det viste seg at vi hadde rett, men vi vet ikke med sikkerhet om resultatene fra griseforsøkene er overførbare til mennesker, og det trengs derfor videre forskning på dette området, sier Birgitte Moen.

Ønsker å utvikle sunne kornprodukter

For matprodusenter som ønsker å utvikle nye, sunne kornprodukter vil disse forskningsresultatene være et nyttig underlag.

Nofima-forskere har tidligere sett at ekstrudering øker opptaket av antioksidanter, mens effekten av å fermentere bygg og havre med melkesyrebakterier gir en formidabel vekst i tilgjengelige antioksidanter.

Fakta om forskningen

Grisene ble delt i fire grupper som fikk hver sin diett:
Gruppe 1: Ubehandlet fullkorn fra bygg
Gruppe 2: Ekstrudert fullkorn fra bygg
Gruppe 3: Ubehandlet fullkorn fra havre
Gruppe 4: Ekstrudert fullkorn fra havre.
Avføringsprøver fra grisene ble analysert ved forsøksstart og etter tre uker. Tarmfloraen ble analysert ved å studere arvestoffet (DNA) til bakteriene i avføringsprøvene.

Forskningen er finansiert over Forskningsmidler for jordbruk og matindustri og Norges forskningsråd.

Kontaktpersoner