Doktorgradsavhandling

Detecting ideas in online communities - Utilizing machine learning and text mining for finding ideas in online communities.

Christensen, Kasper Knoblauch

Publikasjonsdetaljer

Veiledet av: Risvik, Einar; Næs, Tormod

Utgiver: NMBU

Utgave: 2017:18

Antall sider: 132

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-575-1424-2

Open Access: none