Gå til hovedinnhold

I dette prosjektet vil vi undersøke flere sider ved norsk tangproduksjon, fra høsting og sortering til konservering og produktutvikling.

Sist oppdatert

Read in English

Start

01. mai 2019

Slutt

30. apr 2022

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Dolmøy House of Seafood; Aquatic Teknology AS; St Olavs Hospital; Marine Biopolymers (UK)

Prosjektleder(e):

Izumi Sone

Andre deltakere:

Dagbjørn Skipnes

I SeaVALUE-prosjektet skal vi jobbe spesielt med bærekraftig verdiskaping av tang i Norge.

Vi skal studere ombordsortering, formalinfrie konserveringsstrategier og biomaterialer som kan brukes til produktkonsepter rettet mot “high-end”-markeder, som for eksempel funksjonelle matvareingredienser, kosttilskudd, alginatformuleringer av høy kvalitet og nye resirkulerbare biomaterialer.

Gjennom banebrytende teknologiske løsninger, forretningsutvikling og gjennom å inkludere hele verdikjeden, vil SeaVALUE legge til rette for en nasjonal tverrfaglig kunnskapsbase som kan gi konkurransefortrinn for en bærekraftig tangindustri i Norge.

Tangindustrien er spådd å spille en viktig rolle i den nye nasjonale bioøkonomien, og støtter også europeiske strategier for “Blue Growth”. Den blå bioøkonomien vil styrke Norges rolle som en ledende sjømatnasjon og en ledende leverandør av bærekraftig marin biomasse.

Nofima skal spesielt undersøke ombordbevaringsstrategier for tang, konserveringsteknologier, utvikling av kostnadseffektive strategier for prosessering, emballasje og lagring med tanke på tangbasert produktutvikling for å sikre full utnyttelse av biomasse og bærekraftig verdiskaping.

Dette gjør vi ved å teste nye teknologiske løsninger i laboratorieskala og validere produkt og prosess i pilotskala.

Prosjektet ledes av Bremnesgruppen og Nofima. Andre aktører i prosjektet er (inter-)nasjonale industri-/forskningspartnere; Marine Biopolymers og St. Olavs Hospital, og Havforskningsinstituttet bidrar med en rådgivende rolle.