"Cutting edge" bioteknologiske metoder vil bli brukt i dette prosjektet for å oppnå våre mål. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima

SafeFood

 Prosessteknologi  

Målet med prosjektet er å gjøre "ready-to-eat produkter" basert på kjøtt, fisk og grønnsaker tryggere og forlenge holdbarheten.

Tidspunkt:1. august 2016 – 31. juli 2019
Finansiering: Norges forskningsråd
Finansiør:EU
Samarbeid:NTNU, University of Porto, University of Helsinki, University of Ulm, Dunarea de Jos University of Galati, APA Processing, Universtitat Autonoma de Barcelona.
Kontaktperson
Portrettbilde av Trond Karsten Løvdal

Dette skal gjøres ved å redusere eller hemme veksten av Listeria monocytogenes, -og dens evne til å reparere celleskade og gjenopprette vekst, etter høgtrykksprosessering.

Dette vil forlenge holdbarheten til maten, minske faren for matbårne sykdommer ved å gjøre matproduktet mindre egnet for mikrobiell vekst og gjenopprettelse, og minske matsvinnet fra prosessering og gjennom resten av verdikjeden.

» Cutting edge» bioteknologiske metoder vil bli brukt i dette prosjektet for å oppnå våre mål.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Filer og lenker