Jeg jobber med genetiske studier av egenskaper som lipidmetabolisme, omega-3 fettsyrer, og muskel- og leverfett i fisk. Dette innebærer blant annet beregning av arvbarhet, identifisering av genetiske markører og genekspresjonsstudier.
Jeg har en mastergrad i husdyrvitenskap med retning husdyravl og genetikk. I 2019 fullførte jeg min PhD ved Nofima og NMBU med avhandlingen «Genetisk karakterisering av omega-3 fettsyrer i filet av Atlantisk laks».

+47 478 42 496

+47 64 97 02 08

E-post

Ås

Avl og genetikk

Cristin Se publikasjoner i Cristin