Målet med prosjektet er å finne ut hvordan vi kan få sikrere kornavlinger for å øke andelen norsk korn i melproduksjonen.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2014

Slutt

31. des 2017

Finansiert av

FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Samarbeid

Aktuelle samarbeidspartnere er Bioforsk og NMBU i tillegg til industripartnerne Norgesmøllene AS, Lantmännen Cerealia, Graminor AS, Stabburet AS, Yara Norge AS, Felleskjøpet Agri SA, Bakers AS, Strand unikorn AS, Norske Felleskjøp SA og Bayer CropScience AS,

Bakgrunn

Produksjonen av mathvete har variert mye i senere år, og med dette også norskkornandelen i det norske melet. Den viktigste årsaken til dette har vært dårlig kvalitet og til dels lave matkornandeler.

Vi har hatt mange sesonger med mye nedbør og kjølig vær som har skapt nye utfordringer for produksjon av kvalitetshvete. Selv om sesongen 2014 gav gode forhold, god hvetekvalitet og høye andeler av norsk hvete i melet, må vi forvente at kommende sesonger vil gi varierende hvetekvalitet, da det kan forventes økte nedbørsmengder på høsten og mer variablet vær.

Prosjektinfo

Hovedmålet for dette prosjektet er å fremskaffe kunnskap for å gjøre effektive tiltak som gir god kvalitet og høy matkornandel også under utfordrende værforhold, og som kan bidra til å nå nasjonale mål om økt matproduksjon.

Prosjektet skal:

  • Kartlegge hvetekvaliteten i årets hvete (2015), og utarbeide prognoser som industrien kan bruke i sin produksjonsplanlegging for ny sesong og for å oppnå en god utnyttelse av norsk hvete.
  • Undersøke om bruk av ny teknologi, som stedsspesifikk gjødslingsteknologi med bruk av Yara N sensor, kan brukes for å oppnå et mer optimalt og stabilt proteininnhold.
  • Studere forekomst av mikroorganismer (med særlig fokus på Fusarium) som kan gi dårligere glutenkvalitet.
  • Undersøke om proteaser dannet fra mikroorganiser kan gi nedbrytning av glutenprotein og dermed forringe kvaliteten. Identifisere hvilke proteaser dette kan være og evt. korresponderende proteaseinhibitorer.

Prosjektet vil gi kompetanseoppbygging og ny kunnskap om bruk av teknologi innen presisjonsdyrking som i sin tur kan gi et mer optimalt proteininnhold og redusere variasjon innen og mellom partier. Dette er kunnskap som raskt kan overføres til dyrkere og dermed gi økt fortjeneste.

Prosjektet skal også gi ny kunnskap om hvordan angrep av Fusarium ssp. og/eller andre mikroorganismer kan påvirke glutenkvaliteten negativt. Dette er sammenhenger som nylig er oppdaget i Norge. Prosjektet vil fremskaffe ny generisk kunnskap som er gyldig for dyrkingsområder også utenfor Norge.

Publikasjoner