Prosjektet tar sikte på å undersøke helseegenskapene til en ny plantebasert snacksprototype basert på ertestivelse, erteprotein og havrefibre. Snacksprotoypen er produsert ved ekstruderingsteknologi.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2020

Slutt

31. okt 2022

Finansiert av

EEA (Norway Grants 2014-2021: bilateral research cooperation Portugal – Norway administered by The National Centre for Research and Development, Portugal)

Prosjektleder(e):

Svein Halvor Knutsen

Nye plantebaserte snacks kan spille en viktig rolle for et sunt plantebasert kosthold som trenger en balansert aminosyresammensetning, kostfiber og nok mikronæringsstoffer som jod, sink selen og vitamin B12.

Både produksjon og karakterisering av snacks er viktige oppgaver i prosjektet. De viktigste bioaktive komponentene og antioksidanter er karakterisert for å forstå hvordan ekstruderingsprosessen påvirker ernæringsegenskapene til snacksprototypene.

Et kort vitenskapelig oppdrag ble utført av Cátia Carmo, forsker i Nofima AS, ved iBET i begynnelsen av det bilaterale initiativet.

Under oppholdet undersøkte hun den fenoliske karakteriseringen av plantebaserte snacks ved bruk av kromatografiske teknikker knyttet til massespektroskopi.

Resultater så langt

iBet og Nofima har belyst metoder for å overvåke endringer og stabilitet for viktige bestanddeler under ekstrudering, for eksempel antioksidantkapasitet og spesifikke karbohydratbestanddeler som beta-glukan og ufordøyelige oligosakkarider

Et bokkapittel er utgitt som et resultat av samarbeidsarbeidet i ExtraSnack. Kapitlet har tittelen «Alternative Protein Sources» i boken «Matteknologiske forstyrrelser» fra Elsevier. 

Dette kapitlet presenterer en oversikt over noen alternative proteinkilder. I tillegg beskriver dette kapitlet utvinning av proteiner fra disse alternative kildene ved bruk av konvensjonelle og nye teknologier. Hvordan disse alternative proteinproduktene vil hjelpe de forstyrrende applikasjonene i næringsmiddelindustrien diskuteres også om bruk av dem i utviklingen av kjøttanaloger. 

Markedet for alternative proteiner øker, drevet av forbrukernes etterspørsel etter etisk hentede, bærekraftige og sunnere proteinkilder. Dette har resultert i et mer mangfoldig utvalg av ingredienser, presset av interesse for «alternative proteinkilder», der plantebaserte ingredienser, insekter og mer nylig celledyrket protein konkurrerer med mer tradisjonelle animalske proteiner.

Verdikjeden for alternative proteinkilder (Kilde: Kapittelet «Alternative proteinkilder» publisert i «Food Technology Disruptions» (Elsevier)

Om finansiering

ExtraSnack-initiativet er finansiert av programmet Bilateral Fund of EEA Grants 2014-2021.

EØS -tilskuddene representerer Island, Liechtensteins og Norges bidrag til et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa.

Det er to overordnede mål: reduksjon av økonomiske og sosiale forskjeller i Europa, og å styrke bilaterale forbindelser mellom giverlandene og 15 EU -land i Sentral- og Sør -Europa og Baltikum. 

De tre giverlandene samarbeider tett med EU gjennom avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Giverne har gitt 3,3 milliarder euro gjennom påfølgende tilskuddsordninger mellom 1994 og 2014. For perioden 2014-2021 utgjør EØS-tilskuddene 1,55 milliarder euro. Les mer.

Publikasjoner