Publisert 2024

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-782-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Mikkelsen, Eirik; Robertsen, Roy; Myhre, Magnus Stoud

Serier : Nofima rapportserie 12/2024

År : 2024

Forskningsområder

Bærekraft

Fisk i oppdrett

Digitalisering

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Dette er faglig sluttrapport fra prosjektet «Drift og videreutvikling av bærekraftportalen – Fase 2». Prosjektet har vært finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), prosjekt 901541. Prosjektet var en oppfølging og videreføring av prosjektet «Bærekraftindikatorer i norsk havbruk» (FHF-prosjekt 901255), som etablerte tjenesten Bærekraft i havbruk hos Barentswatch: https://www.barentswatch.no/havbruk/. Målet har vært å lage en tjeneste som presenterer indikatorer og informasjon om norsk havbruksnæring sin påvirkning på både den miljømessige, økonomiske og sosiale dimensjonen av bærekraft. Tjenesten presenterer statistikk, tall og fakta om miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft for norsk akvakultur, og har også oversikt over nettsteder og publikasjoner hvor man kan finne mer informasjon om temaet, samt datakildene til tall og indikatorer i portalen. Kildene er offentlige myndigheter og forskning. Data og indikatorer vises for nasjonalt og fylkesnivå. Se mer i det lengre sammendraget i kapittel 1 i rapporten.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen