Nofima har fått Fiskeridirektoratets tillatelse til forsøksfiske etter snøkrabbe i Isfjorden ved Svalbard. Fisket skal foregå i cirka ti dager i månedsskiftet mai-juni 2023.

Sist oppdatert

Publisert

Anne-May Johansen  

Les på engelsk

– Målet med forsøksfisket er å finne ut om snøkrabben har etablert seg i fjordene på Svalbard.  Vi ønsker også å kartlegge om kvantumet er så stort at den kan fangstes i den hensikt å bruke den til lokal verdiskaping. Kortreist mat. Lokal, eksklusiv, arktisk mat til fastboende og besøkende, sier seniorforsker Sten Siikavuopio i Nofima. 

Det er han, som sammen med kollega, seniorrådgiver Gustav Martinsen, skal utføre forskningsfisket. Fisket skal foregå på den måten at kommersielle snøkrabbeteiner plasseres ut systematisk på ulike dyp og habitat egnet for snøkrabbe.

Skape fornybare ressurser

Svalbardsamfunnet trenger flere nye næringsbein å stå på når gruvedriftens æra er på hell.  Forskningsfisket på snøkrabbe i Isfjorden på Svalbard utføres i forbindelse med prosjektet «Fiskeri på 78°- Småskala fiskerier for lokal verdiskaping på Svalbard», som er finansiert av Norges Forskningsråd. 

– I «Fiskeri på 78°» er målet at gruvesamfunnet, forskningsarenaen og reiselivsdestinasjonen Svalbard også har potensial til å bli et kulinarisk reisemål med kortreist og bearbeidet konge- og snøkrabbe på menyen. Kjernen i prosjektet er å kunne skape fornybare verdier, sier Grete Lorentzen, som er prosjektleder for Svalbard-prosjektet. 

– Vi snakker om et kunnskapsprosjekt, der vi skaper og overfører kunnskap om hvordan Svalbard-samfunnet kan nyttiggjøre seg en eksklusiv ressurs gjennom korrekt fangst, levendelagring, prosessering og tilberedning, legger Sten Siikavuopio til. 

Særskilt behov

«Prosjektet har et særskilt behov for forskningskvote for å undersøke forekomsten av snøkrabbe i dette området. I dag finnes det ingen kunnskap knyttet til spørsmålet om snøkrabben har etablert fangstbar bestand i fjordområdene på Svalbard», heter det i tillatelsen fra Fiskeridirektoratet.  

Nofima ønsker altså med prøvefiske å undersøke om snøkrabbe har etablert seg som såkalt stedegen art på Svalbard, og hvordan bestandssammensettingen ser ut med tanke på størrelse og kvalitet. 

– Snøkrabben er en særlig kuldeelskende art, som holder til i nordlige farvann. Fjordene rundt Svalbard ser ut til å være rene himmeriket for denne arten. Temperaturen er riktig, og mattilgangen rikelig, sier Siikavuopio.

Forsøksfisket vil bli gjennomført i nært samarbeid mellom Nofima og prosjektgruppen på Svalbard. Med der er også Brita Knutsen Dahl, som driver Basecamp Explorer Spitsbergen AS. 

– Snøkrabbefangsten fra forsøksfisket skal landes hos Brita, som skal bruke ressursene til å teste ut ulike prosesseringsmetoder, sier Grete Lorentzen. 

Nofima-forskerne slår fast at å fangste maten lokalt, er betydelig mer bærekraftig enn den importen av mat til Svalbard som foregår i dag. 

– De bor nærmest i en matgryte, men strenge restriksjoner gjør at nesten all mat til Svalbard i dag må importeres via båt- eller flyfrakt. Det er ikke bærekraftig. Lokalfanget, arktisk mat servert besøkende og fastboende på Svalbard er både mer bærekraftig og betydelig mer eksklusivt, sier Sten Siikavuopio. 

Først når forsøksfisket er avsluttet vil det være mulig å si om det kan være muligheter for et kystnært fiske etter snøkrabbe på Svalbard, som på grunn av sitt eksklusive, snøhvite kjøtt, er ettertraktet blant både kokker og matelskere. 

– Hvis den er etablert i fjordene på Svalbard, må den betraktes og behandles som en stedegen art, som er en stor ressurs og bør kunne utnyttes som sådan, sier Siikavuopio.

Fangsten er øremerket prosjektet

Foreløpig er det på ingen måte snakk om noe kommersielt fiske etter snøkrabbe på Svalbard: 

«Tildelt forskningskvote er øremerket det omsøkte prosjekt og kvantum som er tildelt kan ikke omdisponeres. Forskningskvote kan kun fiskes eller fangstes i direkte tilknytning til omsøkte prosjekt, og en eventuell restkvote faller bort når forskningstoktet er avsluttet», heter det i tilsagnet fra Fiskeridirektoratet.

Kontaktpersoner