I Nofima har vi flere forskningsprosjekter knyttet til mat og eldre. Som samarbeidspartner i senteret for et aldersvennlig Norge vil vi bidra med kunnskap om sammenhenger mellom aldring, kosthold og fysisk aktivitet. Senteret er glade for å ha oss med på laget.

Sist oppdatert

Publisert

Vi blir flere eldre og lever lenger. Betydningen av riktig kosthold og fysisk aktivitet blir stadig viktigere for at denne gruppen mennesker skal ha et godt liv.

Ved Nofima forskes det blant annet på ulike forhold mellom forbrukere og kosthold, der sunnere og bedre produkter og større utnyttelse av matressursene, er sentralt. Behovene til eldre forbrukerne har en sentral plass i dette arbeidet.

− Som partner ønsker vi å bidra til et mer aldersvennlig Norge gjennom å formidle vår kunnskap om hvordan eldre kan spise god og sunn mat og derigjennom holde seg friske lenger, forteller seniorforsker Øydis Ueland i Nofima.

Flere prosjekt rettet mot eldre

Nofima jobber med flere prosjekter med eldre i sentrum, både internt og i samarbeid med ulike aktører og miljøer. Her ser vi blant annet på hvordan eldre opplever mathverdagen sin, og undersøker alt fra smak og tekstur til næringsinnhold og prosessteknologi.

I det internasjonale prosjektet Eat4Age, som Nofima leder, er eksempelvis målet å forebygge underernæring og andre fysiologiske aldersrelaterte problemer ved å utvikle smakfulle, næringsrike og lettfordøyelige måltider.

− Vi er også prosjektpartner i et annet internasjonalt prosjekt, Fortiphy, der det skal utvikles løsninger for måltider og fysisk aktivitet for å forebygge underernæring hos eldre, forklarer Øydis.

I Fortiphy prosjektet skal Nofima lede arbeidet med å utvikle enkle og fristende oppskrifter på næringsrike, hverdagslige retter som kan berikes med proteintilskudd som allerede er tilgjengelig i markedet.

Ser frem til samarbeidet

− Vi er veldig glade for å ha med oss Nofima som samarbeidspartner. Kunnskapen og innfallsvinkelen de representerer i arbeidet med et aldersvennlig og bærekraftig Norge, er spennende, sier Nina Myklebust, leder for partnerskapsordningen i Senteret for et aldersvennlig Norge.

− Det er en gang slik at når vi blir eldre, så skjer det noe med kroppene våre som har betydning for hva og hvordan vi vil og bør spise – uansett hvor friske vi er.  

Les mer om partnerskapsordningen her.

Kontaktperson