Matnæringene digitaliseres. Hurtige og ikke-destruktive lysmålinger av kvalitet på mat med spektroskopi blir framtiden for stadig flere. I fremste rekke i utviklingen av den fortsatt unge teknologien, står Nofima.

Sist oppdatert

Publisert

Anne-May Johansen  

Nå mener seniorforsker Jens Petter Wold at et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), er rette veien å gå for sammen med matprodusenter og teknologiutviklere å få skikkelig fart på teknologiutviklingen og dens bruksområder.

– Det er svært stor aktivitet innen fagfeltet spektroskopi og prosessoptimering. Vi jobber tett med flere bedrifter i innovasjons- og oppdragsprosjekter der nye metoder utvikles, implementeres og kommersialiseres. Dette er et viktig satsningsområde for mange norske matbedrifter og vår kompetanse verdsettes og etterspørres, konstaterer Jens Petter Wold.

Forklarende film

For å kunne fortelle på en lettfattelig måte hva avansert forskning går ut på til både industriaktører og forbrukere, har Nofima fått laget en animert film om spektroskopi. I den to minutter lange tegnefilmen «Med lysets hastighet», forklares prosessen med kvalitetsmåling med lys på ulike matvarer, og bruksområdene for slik kvalitetsmåling og prosessoptimering.

I tre år har Jens Petter Wold ledet forskningsarbeidet i fyrtårprosjektet Spectec i Nofima. Der er målet at matforskningsinstituttet innen spektroskopiteknologi skal være næringsnyttig, relevant, nyskapende – og i internasjonal forskningsfront.

I satsingens tredje år, er Nofima involvert i mer enn 20 ulike prosjekter, der spektroskopi står sentralt. Temadager og symposier om fagområdet er godt besøkt, og det tverrfaglige samarbeidet på tvers av både geografi og fagområder internt i Nofima, har gitt resultater Wold er godt fornøyd med.

Se film

Matnæringene digitaliseres.

En ny animasjonsfilm viser på en enkel måte viser hvordan hurtige og ikke-destruktive lysmålinger av kvalitet på mat med spektroskopi er framtiden for stadig flere.

«Vi» framfor «de og oss»

– Samarbeid på tvers av geografiske og fagmessige grenser gjør at ressurser og kompetanse koordineres bedre, vi publiserer mer vitenskapelig – noe som er svært viktig i forskningsarbeidet, vi utvikler kompetanse og metodikk som det er stort behov for i næringa, vi blir mer synlige, og vi stimulerer et strategisk viktig fagfelt med flere hoder, mer kreativitet, mer aktivitet: Det blir det gode resultater av, oppsummerer lederen for Spectec-prosjektet.

Spesielt det interne samarbeidet mellom forskergrupper i Nofima som et resultat av fyrtårnsatsingen trekker han fram som positivt.

– Forskere lokalisert på Ås og i Tromsø jobber tettere sammen, og trekker veksler på ulike kunnskap og erfaring. Vi har felles aktiviteter, blir kjent, jobber sammen og skaper et «vi» framfor «de og oss». Det profiterer vi stort på faglig, og det har vært viktig for meg som leder av prosjektet. Vi har klart å skape faglig utvikling, god vitenskapelige formidling og synlighet, sier Wold.

Å lykkes med digitaliseringen

Søknaden om å få drive forskningsarbeidet og samarbeidet med matindustri og teknologi videre i et innovasjonssenter kalt Digital Food Quality, er allerede sendt Forskningsrådet. Nå er alle fingre krysset for at prosjektet skal slippe gjennom et meget trangt nåløye.

– Det håper jeg virkelig vi får til. Vi har et godt konsortium med en rekke mat- og teknologibedrifter med oss, og sterke forskningsmiljøer fra NMBU, SINTEF og universiteter i Ulm, Lincoln og Valencia. Vi har tro på at det å bruke sensorer som kan måle matkvaliteten i prosesslinjene kommer til å bli svært viktig for å lykkes med digitalisering av matindustrien. Og lykkes man, så vil dette ha mye å si for økt verdiskaping og bærekraft i matindustrien.

Sikre god kvalitet – redusere svinn

Snart tre år inn i prosjektet Spectec, tyder alt på at det blir minst tre år til med satsing på spektroskopi i Nofima. Den engasjerte forskeren står stødig i forhold til arbeidet som er gjort og kursen som er staket ut for en bokstavelig talt lysende videre utvikling og kommersiell implementering av spektroskopiteknologi sammen med dem som har bruk for teknologien: Matindustrien.

Kontaktperson