Arkiv for «Avl og genetikk»

Viser 1–10 av 84

FutureFish

Et overordnet mål for havbruksnæringen er å produsere robust fisk på en miljømessig forsvarlig måte.

Mer omega-3 i laks med avl

Det er mulig å endre fettsyresammensetningen i oppdrettslaks ved hjelp av avl, viser ny doktorgrad. Det kan bidra ytterligere til å utnytte omega-3 i fôret mer effektivt.

Fant genetiske markører for hjertelidelse ved hjelp av utbrudd i felt

Naturlige utbrudd av laksesykdommen hjertesprekk, eller CMS, har bidratt til at forskere har funnet genetiske markører (også kalt QTL) for sykdommen. Registreringer av dødelighet fra CMS feltutbrudd hos Marine Harvest, indikerer at seleksjon ved hjelp av genetiske markører på to områder på laksens kromosom, kan føre til at flere laks blir mer robuste og overlever CMS-infeksjon.

Viser 1–10 av 84