Arkiv for «Avl og genetikk»

Viser 1–10 av 76

QuantEscape2

QuantEscape2 bygger videre på QuantEscape, hvor fire ledende forskningsinsitusjoner studerte interaksjoner mellom rømt oppdrettslaks og vill Atlantisk laks. Full engelsk tittel på prosjektet er «Quantifying ecological effects of introgression of farmed on wild salmon».

Lusemetoder trenger dokumentasjon

En rekke løsninger for å bekjempe lakselus uten bruk av medisin har blitt oppfunnet og tatt i bruk de siste årene, med vekslende hell. Nå har forskere gjennomgått de mest benyttede metodene, og samlet vitenskapelig dokumentasjon og erfaringer fra oppdrettere og leverandører i en rapport. Rapporten foreslår beste praksis utfra dagens kunnskapsstatus, som i noen tilfeller er mangelfull.

Viser 1–10 av 76