Arkiv for «Avl og genetikk»

Viser 1–10 av 74

Avl kan gi mer omega-3 i laks

Nye funn viser at det er forskjeller i arvbarhet mellom de sunne marine omega-3-fettsyrene EPA og DHA i laks. Dette er viktig kunnskap for de som jobber med avl.

QuantEscape2

QuantEscape2 bygger videre på QuantEscape, hvor fire ledende forskningsinsitusjoner studerte interaksjoner mellom rømt oppdrettslaks og vill Atlantisk laks. Full engelsk tittel på prosjektet er «Quantifying ecological effects of introgression of farmed on wild salmon».

Lusemetoder trenger dokumentasjon

En rekke løsninger for å bekjempe lakselus uten bruk av medisin har blitt oppfunnet og tatt i bruk de siste årene, med vekslende hell. Nå har forskere gjennomgått de mest benyttede metodene, og samlet vitenskapelig dokumentasjon og erfaringer fra oppdrettere og leverandører i en rapport. Rapporten foreslår beste praksis utfra dagens kunnskapsstatus, som i noen tilfeller er mangelfull.

Viser 1–10 av 74