Tom Johannessen og Lene Øverby har holdt flere digitale kurs innen foredling av kjøtt, med både teoretisk og praktisk innhold. Digitalt erstattes praktisk øvelse med instruksjonsvideoer. cc: Nofima

Lærer matforedling digitalt

Nofimas bakeri, kjøtthall og vegetabilhall er normalt flittig brukt til praktisk opplæring. I pandemien har det vært nødvendig å utvikle digitale kurs. Vi har gjort oss noen erfaringer.

Kontaktperson
Portrettbilde av Tom Christen Johannessen
Kontaktperson
Portrettbilde av Cecilia Midtsund Kippe

Kompetansenettverket for lokalmat

Lokalmatprodusenter kan få tilbud om hjelp for å lykkes med videreutvikling og verdiskaping. Fem Kompetansenettverk dekker hele Norge, og utarbeider tilbud om kurs, seminarer, nettverk, studieturer, hospitering og besøkordning som er tilpasset bedriftenes behov. Du kan lese mer om kompetansenettverket her.

– Nesten 150 personer har deltatt på våre digitale kurs. Av disse er majoriteten godt fornøyd og oppgir at nytteverdien er stor. Samtidig er det flere som savner mulighetene for å gjøre praktiske øvelser i fellesskap, sier Cecilia Midtsund Kippe. Hun er rådgiver i Nofima og ansvarlig for kursene innen grønnsaker, frukt og bær.

Å spare tid og penger er de største fordelene med å delta på digitale kurs.

Populære digitale kjøttforedlingskurs

De digitale kursene holdes i regi av Kompetansenettverket Lokalmat Øst, og er for lokalmatprodusenter, både de i startgropa og de mer erfarne. Det har vært flest digitale kurs innen ulike typer kjøttforedling. Fra nedskjæring, pølse- og farseproduksjon til alt man trenger å vite for å lage fristende spekemat.

– Det tar gjerne litt lenger tid før deltakerne blir varme i trøya ved digitale kurs derfor bruker vi chat-funksjonen aktivt. Vi er alltid to kursholdere. Jeg presenterer, viser og svarer på spørsmål muntlig, mens min kollega Lene Øverby følger med på spørsmålene som kommer på chatten, og svarer på disse der, forteller Nofimas pølsemakermester Tom Johannessen.

Han legger til at det blant deltakerne er det flere som er i starten av satsingen som lokalmatprodusent. Det er enklere for dem å starte med noen timers digitalt kurs enn å sette av hele dager.

De digitale kjøttkursene er blitt populære også utenfor Kompetansenettverket i Øst. Tom holder nå tilsvarende kurs for kompetansenettverket i Midt-Norge, og skal i gang med en kursserie for kompetansenettverket i Nord-Norge.

– Supert for repetisjon og nytt påfyll

Audun Abrahamsen er byggmester i tillegg til å drive Låvebroa, et småbruk i Søgne der han holder villsauer og foredler kjøttet. Han har tidligere vært på fysiske kurs hos Nofima, og fått besøkshjelp av Tom. Nå har han deltatt på digitale røyke- og spekematkurs.

– For meg var dette en veldig grei læringsform. En fin mulighet til å lære mye på kort tid. Tom og Lene klarte å skape en engasjerende og trygg stemning der det ble oppfordret til å stille spørsmål. Selvfølgelig er det et savn at vi går glipp av pausepraten og de praktiske oppgavene, samtidig sparer jeg mye reisetid. Det gjør det enklere å delta når jeg ikke trenger å sette av like mye tid, sier Audun.

For Auduns vedkommende ble det litt repetisjon fordi han har gått på kurs tidligere, en repetisjon han mente var veldig nyttig.

Illustrasjonsfilmer av praktiske oppgaver

Normalt består kursene av en teoretisk og en praktisk del. Å flytte den teoretiske delen til digitale presentasjoner har gått ganske enkelt. Det er mer krevende når det kommer til den praktiske delen.

I fysiske sylte- og saftekurs tester deltakerne å måle for eksempel sukkermengde med Brix og surhetsgrad med pH.

– Det gir en annen følelse å gjennomføre disse målingene selv, enn bare å bli fortalt om dem. Nå har vi laget videoer der vi viser hvordan målingene skal gjøres, og forklarer hva det er viktig å ta hensyn til. Selv om dette ikke kan erstatte det å utføre målingene selv, sier deltakerne at det er lettere å forstå med video, sier Cecilia.

Tom har samme erfaring. Illustrasjonsvideoer der han skjærer ned en slakteskrott, og forklarer ved siden av, har gjort det mulig å holde også mer praksisrettede kurs.

Mer forberedelser og etterarbeid

– Noen av fordelene med digitale kurs er at deltakerne slipper å bruke tid og penger på reiser, og vi har plass til flere enn ved fysiske kurs. Samtidig er det krevende å oppnå samme kvalitet fordi vi ikke har mulighet for å gjøre praktiske øvelser. Læringsutbyttet blir naturlig nok høyere når teorien kan prøves ut i praksis i samme stund, påpeker Cecilia.

De digitale kursene er både kortere og rimeligere enn de fysiske, men forberedelsene har vært mer omfattende. I tillegg til illustrasjonsvideoer, har kursholderne lagt ressurser i å få gode bilder for å gjøre presentasjonene mer levende.

Deltakerne gis mulighet til å sende spørsmål til kurslederne i etterkant av kurset. Det er mange som benytter seg av dette tilbudet.

Både-og, i fremtiden

Cecilia og Tom har begge tro på at digitale kurs er kommet for å bli, men som et supplement til de fysiske kursene. De ser for seg at kurs som går over flere moduler, kan ha en teoretisk digital introduksjonsdel, mens øvrige deler vektlegger praktiske oppgaver i Nofimas produksjonshaller.

– En kombinasjon vil gi oss det beste fra begge oppleggene. Teori kan fint læres digitalt, og det vil spare deltakerne for både tid og penger. Det praktiske derimot læres best ved å utføre oppgavene selv under kyndig veiledning. Du lærer jo ikke å kjøre bil ved å lese en bok. En annen stor merverdi ved å treffes fysisk er at det er mye lettere å bygge nettverk og utveksle erfaringer, avslutter Tom.

Relatert innhold

  • Forskningsanlegg

 
Kjøtthallen

Nofimas kjøtthall står til disposisjon for våre kunder, og har utstyr for de fleste prosesser innen foredling av kjøtt.


 
Vegetabilhallen

Vi har lang erfaring i å hjelpe våre små og store kunder med å få testet ut nye prosesser og produkter i liten skala, og å komme frem til skånsomme prosesser som bevarer mest mulig av … 
Bakeri og møller

Vi har et velutstyrt fullskalabakeri med solide analysemuligheter. …


 
Matpiloten

Nofima huser, sammen med NMBU, Norges største forskningsfabrikk for mat. Food Pilot Plant Norway, kalt Matpiloten på norsk, tilbyr førsteklasses fasiliteter for forskning, utdanning og produktutvikling …