Mowi oppdretter laks i den semilukkede merden som er designet av Aquafarm Equipment. Begge selskapene er partnere i CtrlAQUA. Photo: Aquafarm/Magne Langåker.

Årsrapport om forskning på lukkede anlegg

Forskningssenteret CtrlAQUA, som er et senter for forskningsdrevet innovasjon innen oppdrett i lukkede systemer, er nå halvveis gjennom senterets levetid. For alle som er nysgjerrige på status og veien videre, er denne årsrapporten nyttig lesing.

Kontaktperson
Portrettbilde av Åsa Maria O. Espmark
Åsa Maria O. Espmark

Seniorforsker
Tlf.: +47 991 60 039
asa.espmark@nofima.no

Om CtrlAQUA

CtrlAQUA er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI), som skal utvikle teknologiske og biologiske innovasjoner som vil gjøre lukkede anlegg til en pålitelig og økonomisk levedyktig teknologi innen fiskeoppdrett. Med større kontroll over produksjonsprosessen vil man kunne redusere problemer knyttet til dødelighet og lakselus, samt redusere produksjonstiden for oppdrettslaks.

Nofima er vertsinstitusjon, og det er seks forskningspartnere fra Norge, Sverige og USA, og 13 bedriftspartnere. CtrlAQUA er samfinansiert av Norges forskningsråd og partnerne, og går fra 2015 til 2023.

Nettside: ctrlaqua.no

Om SFI-ordningen: forskningsradet.no

Åpne leservennlig versjon av årsrapporten for 2018, eller last ned utskriftsvennlig versjon.

I tillegg til framdrift i forsking og utvikling i senteret, kan du lese intervju med ledere, partnere og studenter om hvordan det går med internasjonalt samarbeid, forskerutdanning og teknologiutvikling. Alt dette er tema som er suksesskriterier for et senter for forskningsbasert innovasjon (SFI).

Les intervjuene på engelsk på ctrlaqua.no:

Hvis du ønsker årsrapporten tilsendt som hefte, send en epost til ctrlaqua@nofima.no.

 Ernæring og fôrteknologi    Fiskehelse    Produksjonsbiologi    Råvare og prosess  

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter