Gå til hovedinnhold

Amanda Katrine Karlsen

Oppvokst i Vesterålen, utdannet agronom og geolog, med faglig interesse spesielt innenfor for geografiske informasjonssystemer (GIS). På fritiden driver jeg med blant annet friluftsliv, fiske, aikido og diverse spill.

Samuel Ortega Sarmiento

Jeg jobber som postdoc-forsker i avdelingen Sjømatindustri, hvor vi undersøker nye teknologier som hyperspektral bildebehandling som alternative verktøy for karakterisering og kvalitetsvurdering av fisk og sjømatprodukter. Jeg er involvert både…

Shaheen Syed

Jeg fikk en B.Sc. i informatikk og en M.Sc. i Business Informatics fra henholdsvis Rotterdam og Utrecht University i Nederland. Etterpå jobbet jeg som programvareutvikler og dataanalytiker i samarbeid med…

Stein-Kato Lindberg

Jeg er forsker på avdeling Sjømatindustri hos Nofima i Tromsø, hvor jeg jobber med spektroskopi og hurtigmåling for kvalitetskontroll på sjømat. Jeg er også interessert i alt som har med…