Gå til hovedinnhold

Ove Johansen

Marked og sjømat har vært i fokus i lang tid. Født i Fiskerihovedstaden Båtsfjord der man i oppveksten arbeidet både med lodde, torsk og reker. Hos Norges sjømatråd jobbet jeg…

Cheryl Marie Cordeiro

Jeg jobber som forsker på avdelingen for Markedsforskning. Jeg er en kvalitativ dataanalytiker med doktorgrad i anvendt lingvistikk fra Göteborgs universitet. Jeg har kunnskap om å bygge små korpusdatabaser og…

Florent Govaerts

Jeg har jobbet som forsker ved Nofima i avdelingen for markedsføringsforskning siden 2018. Forskningen min har hovedsakelig fokusert på forbrukeratferd og forbrukersoppfatning av produkt/næring. For tiden er jeg doktorgradskandidat ved…

Pirjo Honkanen

Jeg er forskningssjef på avdeling Markedsforskning. Avdelingen forsker på muligheter og barrierer for norsk sjømat i markedene. Kunnskapen hjelper industrien med å utvikle nye produkter, markeder og strategier. Som forsker…

Ingelinn Eskildsen Pleym

Jeg arbeider som forsker ved avdeling Markedsforskning. Min forskning er innen markedsføring og styring, strategi og ledelse. Min interesse knytter seg til hvordan bedriftene benytter sine ressurser for å oppnå…

Geir Sogn-Grundvåg

Jeg er ansatt som seniorforsker ved Nofima, hvor jeg har jobbet siden 1998. Min forskning fokuserer særlig på ulike aspekter ved produktdifferensiering. Jeg er utdannet fiskerikandidat fra Norges fiskerihøgskole (1992)…

Themistoklis Altintzoglou

Jeg forsker på forbrukeradferd, og har jobbe hos Nofima siden 2007. Jeg jobber med forbruker forskning og produkt/konseptutvikling og forbrukeroppfatninger relatert til mat. Jeg er spesielt interessert i å utvikle…

Morten Heide

Jeg har arbeidet som forsker på Nofima ved avdeling Markedsforskning siden 2001. Min forskning er knyttet til markedsføring mot forbruker og på industrielt nivå, med særlig fokus på forskning innen…

Gøril Voldnes

Jeg jobber som forsker på avdeling for Markedsforskning og har en PhD med fokus på internasjonal handel og bedriftsrelasjoner på tvers av kulturer. Arbeider mye med markedsorientering av norsk sjømat…