Jeg jobber som forsker på avdeling for markedsforskning i Nofima. Bakgrunnen min er mastergrad i samfunnsøkonomi (UiT) og nærings-Ph.D. fra UiS/Capia i 2016.
Jeg kom fra stilling som førsteamanuensis ved NFH/UiT, og har også jobbet som sjømatanalytiker i Norges sjømatråd. Det meste av forskningen min har omhandlet marked og prisdannelse for hvitfisk. Jeg jobber gjerne med tall og statistiske analyser på næringsrelevante problemstillinger.

+47 958 71 402

+47 77 62 90 24

E-post

Tromsø

Markedsforskning

Cristin Se publikasjoner i Cristin