Jeg forsker på forbrukeratferd ved avdeling for Markedsforskning i Tromsø, spesielt innenfor neuromarketing. Jeg ser blant annet på hvordan forbrukerens følelser, holdninger og preferanser påvirker valg og kjøpsatferd.
Jeg forsker også på hvordan multisensorisk persepsjon kan påvirke kundenes opplevelser i ulike kontekster og omgivelser (multisensorisk markedføring).

Min bakgrunn er fra kognitiv psykologi og nevrovitenskap. Mastergrad i psykologi fra NTNU i Trondheim der avhandlingen omfattet smakspersepsjon fra et psykologisk og nevrovitenskapelig perspektiv. Jeg har PhD-grad i kognitiv psykologi fra Universitetet i Tromsø, der jeg forsket på bevist og ubevist emosjonslæring.

Jeg har kompetanse innenfor forskningseksperiment med bruk av teknologier som; «Extended reality» (XR), f.eks. Virtual reality (VR). Psykofysiologiske målinger ( f.eks HR/puls, EEG, Eyetracking, EMG, Skin conductance).
I tillegg er jeg faglært kokk og har jobbet på forskjellige restauranter både i Norge og utlandet, samt hotell og offshore installasjoner.

Fra tidligere har jeg jobbet innenfor fiskeri og oppdrett, og har teknisk fagskole i næringsmiddelfag (fiskeri) fra Ålesund.

+47 940 33 203

+47 77 62 92 13

E-post

Tromsø

Markedsforskning

Cristin Se publikasjoner i Cristin