Jeg er forskningssjef i avdeling Ernæring og fôrteknologi i divisjon akvakultur.

Jeg har en mastergrad i akvakultur fra Wageningen universitetet i Nederland og en doktorgrad i fiskefysiologi fra Radboud universitetet i Nijmegen, Nederland.

Jeg har jobbet flere år som seniorforsker og forskningssjef hos Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Havforskningsinstituttet (HI) innenfor fagfeltet fiskeernæring.
De siste årene har jeg jobbet mest med forskning på egnethet av nye fôrråvarer, som insekter og blåskjell, til fiskeoppdrett. Jeg har ledet flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter innenfor dette fagfeltet.

Jeg har også vært medlem av Faggruppe for fôr i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) mellom 2014–2022 og vært medlem av en arbeidsgruppe i Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) mellom 2018–2023.

Jeg har hatt en 20 prosent stilling som Professor II ved Universitetet i Bergen i perioden 2018–2023.

+47 954 01 244

+47 55 50 12 34

E-post

Bergen

Ernæring og fôrteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin