Jeg er ansatt som forsker på avdelingen Næringsøkonomi, og arbeider med næringsøkonomiske analyser av sjømatsektoren.

Har ellers en mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap, med fordypning i ressursforvaltning, fra Universitetet i Tromsø.

+47 918 46 454

+47 77 62 90 29

E-post

Tromsø

Næringsøkonomi

Cristin Se publikasjoner i Cristin