Gå til hovedinnhold

Jeg er ansatt som forsker på avdelingen Næringsøkonomi, og arbeider med næringsøkonomiske analyser av sjømatsektoren.

Har ellers en mastergrad i fiskeri- og havbruksvitenskap, med fordypning i ressursforvaltning, fra Universitetet i Tromsø.