Vitenskapelig artikkel

Gene expression differences between abalone that are susceptible and resilient to a simulated heat wave event

Shiel, Brett P.; Cooke, Ira R.; Hall, Nathan E.; Robinson, Nicholas Andrew; Strugnell, Jan M.

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Aquaculture, vol. 526, p. 1–18, 2020

Utgiver: Elsevier

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0044-8486
Elektronisk: 1873-5622

Open Access: none

Lenker:
DOI